LAGUNACZARTER CUP

Kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
W sezonie 2023 spotykamy się po raz 15 !
Pierwsza edycja Lagunaczarter Cup,  w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do
16 jednostek.

LAGUNACZARTER CUP 2023

Ostatnia aktualizacja : 06.04.2023

Lagunaczarter Cup 2023 zaplanowaliśmy w terminie 30.09.2023 – 07.10.2023
Do rywalizacji wytypowaliśmy monoflotę z oferty Adventure Charter.
Do naszej dyspozycji firma Adventure Charter przygotowała 16 jachtów Bavaria Cruiser 46 (2018).
Jachty stacjonują w Marinie Drage.

WYKAZ JACHTÓW I UCZESTNIKÓW

 1. Bavaria C 46 (ALBEDO) – Krzysztof Zaręba
 2. Bavaria C 46 (ELARA) –  Ryszard Jaskóła
 3. Bavaria C 46 (MIMAS) –  Bogusław Cymerman
 4. Bavaria C 46 (CALISTO) –  Jan Kayser
 5. Bavaria C 46 (NEBULA) – Jakub Gajewski
 6. Bavaria C 46 (KORE) –  Marcin Kacprzak
 7. Bavaria C 46 (KETU) –  Rafał Mania
 8. Bavaria C 46 (CERES) – Witold Tłuchowski
 9. Bavaria C 46 (IO) –  Mariusz Głowacki
 10. Bavaria C 46 (METIS) –  Grzegorz Sieja
 11. Bavaria C 46 (MILKY WAY) – Patryk Romanowski
 12. Bavaria C 46 (DIA) – Rafał Zawisz
 13. Bavaria C 46 (JANUS) –  Przemysław Łebkowski
 14. Bavaria C 46 (NABU) –  Wacław Martynowicz
 15. Bavaria C 46 (TITAN) –  Bernard Porowsk
 16. Bavaria C 46 (MONDO)  – Paweł Kurzawa

Cena jachtu

 • 2 150 euro

Opłaty w bazie, w dniu zaokrętowania

 • Transit log 210 euro
 • Taksa turystyczna 1,35 euro/os/dzień
 • Silnik do pontonu 80 euro w cenie czarteru
 • Internet 50 GB 30 euro w cenie czarteru
 • Kaucja zwrotna 1 600 euro
 • Ubezpieczenie kaucji 180 euro (zwrotne) + 180 euro (bezzwrotne)
Check in

Przejmowanie jachtów w sobotę, od godz. 17:00.
Możliwa jest sytuacja wcześniejszej procedury, zależnie od sytuacji w bazie.

Check out

Powrót do bazy w piątek wieczorem, w godzinach umożliwiających inspekcję podwodnej części kadłuba. Wyokrętowanie, sobota do godz. 08:30.

Nurek pracuje w piątek od godz. 18:00 oraz w sobotę od godz. 08:00
Ponadstandardowa inspekcja nurka – dopłata 80 euro.

Aplikacja eStela

How it works - eStela

Przebieg regat będzie monitorowany za pomocą obowiązkowej aplikacji eStela.

Instrukcja

 1. W telefonie należy zainstalować aplikację eStela (iPhone, Android, Windows Phone);
 2. Zalogujcie się, używając hasła , które otrzymacie do soboty;
 3. Niektóre telefony wymagają ciągłego zasilany w trakcie wyścigu;
 4. Włączcie transmisję przed rozpoczęciem wyścigu;
 5. Wyłączcie transmisję, po zakończeniu wyścigu;

 • „Lagunaczarter Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunaczarter Cup 2023”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunaczarter Cup 2023 ” są chorwackie wody Adriatyku, z bazą w Marinie Drage.
 2. Termin „Lagunaczarter Cup 2023” : 30.09.2023 – 07.10.2023
 3. „Lagunaczarter Cup 2023” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 46 (2018), z oferty Adventure Charter .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU armatora.
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunaczarter Cup 2023” we własnym zakresie zadba o odpowiednie UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE (KL,NNW, OC). Zalecamy zabranie z sobą kart ubezpieczenia EKUZ – NFZ.
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO , z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. u naszego wieloletniego Partnera –  PANTAENIUS
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunaczarter Cup 2023” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 12. Podsumowanie wyników, oraz uroczyste ogłoszenie wyników, zaplanowane będzie w lokalu gastronomicznym.
 13. Uczestnictwo wszystkich załóg na kolacji w trakcie której nastąpi ogłoszenie wyników, jest obowiązkowe. Koszt uroczystej kolacji zostanie ogłoszony.

Formuła „Lagunaczarter Cup 2023”

 1. W „Lagunaczarter Cup 2023” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 46 (2018).
 2. Przebieg rywalizacji monitorowany będzie za pomocą aplikacji eStela – używanie aplikacji jest obowiązkowe.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, bosaka i innych przedmiotów dostępnych na wszystkich jachtach, nie jest objęty żadnymi ograniczeniami
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolone są tylko „naturalne” sposób balastowania, takie jak : załoga na burcie, z nogami na zewnątrz lub inne rozmieszczenie załogi na jachcie, bez wykorzystywania urządzeń o których mowa w p. 8.
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów z flotylli.
 10. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania, zdecydować o skróceniu trasy, lub skorygować godzinę startu.
 11. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu, przekroczy 26 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach aplikacji WINDY (model GFS) i w ostrzeżeniach chorwackich służb meteo. Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 12. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę, bez względu na powód odwołania wyścigu.
 13. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 14. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 15. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne, charakterystyczne obiekty naturalne, oraz wirtualne punkty i linie wygenerowane w aplikacji eStela.
 16. Wirtualne boje, wygenerowane w aplikacji eStela, należy okrążyć, bez kontaktu z wirtualnym znakiem.
 17. Definicja boi wirtualnej: okrąg wypełniony czerwonym kolorem. Jego dotknięcie (jak na rysunku),     oznacza, że jacht zobowiązany jest do wykonania karnego obrotu o 720 stopni.
 18. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 19. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 19
 20. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety: na podstawie aplikacji eStela. W przypadku awarii aplikacji: SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 21. Jachty, które ukończą etap później niż 3 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 22. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów, organizowanej w celu podsumowania danego etapu. Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym. Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. O ile warunki pozwolą, zebrania Komisji Regatowej zaplanowane są na 20:00.
 23. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji, najpóźniej 3 minuty po sygnale startowym.
 24. Załoga oprotestowana za falstart, sama decyduje o kontynuowaniu biegu lub ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu). Dokładna analiza sytuacji spornej w aplikacji eStela, możliwa jest dopiero po zakończeniu wyścigu.
 25. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3 Regulaminu Regat.
 26. W związku z p.28 , prawy hals ma zawsze pierwszeństwo przed lewym, nawet w sytuacji, kiedy został uruchomiony na nim silnik. Wynika to z sytuacji domyślnej / silnik pracuje na biegu jałowym, w celu ładowania akumulatorów.
 27. Jachty zdyskwalifikowane, lub nie biorące udziału w wyścigu zobowiązane są do oznaczenia (zgłoszenia) swojego statusu w widoczny sposób.

Punktacja

Zwycięzcą „Lagunaczarter Cup 2023” będzie ten jacht, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 • I miejsce 1 pkt.
 • II miejsce 2 pkt.
 • III miejsce 3 pkt.
 • IV miejsce 4 pkt.
 • V miejsce 5 pkt.
 • VI miejsce 6 pkt.
 • VII miejsce 7 pkt.
 • VIII miejsce 8 pkt.
 • IX miejsce 9 pkt.
 • X miejsce 10 pkt.
 • XI miejsce 11 pkt.
 • XII miejsce 12 pkt.
 • XIII miejsce 13 pkt.
 • XIV miejsce 14 pkt.
 • XV miejsca 15 pkt.
 • XVI miejsce 16 pkt

* W przypadku rozegrania minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Protesty, Komisja Regatowa i zasady rozstrzygania

1.  Skład Komisji Regatowej

  • Komandor : Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
  • Komisja Regatowa: kapitanowie jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2023” .
  • W odprawach bierze udział tylko Komisja Regatowa: kapitanowie jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2023”, lub jedna osoba z załogi, wyznaczona przez kapitana.

2.  Zasady pracy Komisji Regatowej:

  • Komandor czuwa nad przestrzeganiem REGULAMINU REGAT, sam nie biorąc udziału w głosowaniu zgłoszonych protestów.
  • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
  • W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, protest zostaje oddalony.

Kary

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu: powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu, nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obrotu o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim) , bezzwłocznie po przyjęciu kary. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Wspomnienie z poprzednich lat

Lagunaczarter Cup 2022

Lagunatour Cup 2021

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Krzysztof – 14 + 12 +15+ 15 + 13 = 57
 2. Jan – 11 + 15 + 15 + 13 + 12 = 55
 3. Kuba – 12 + 14 + 14 + 11 + 14 = 54
 4. Ryszard – 13 + 13 + 12 + 13 + 7 = 51
 5. Grzegorz O.- 10 +10 + 6 + 11 + 12 = 43
 6. Rafał M. – 5 + 9 + 14 + 10 .+ 5 = 38
 7. Wojtek G. – 9 + 7 + 7 +5 + 11 = 34
 8. Mariusz – 15 + 6 + 4 + 8 + 3 = 33
 9. Kamil – 6 + 8 + 10 +9 + 0 = 33
 10. Grzegorz S. – 4 + 11 + 9 + 3 + 10 = 30
 11. Rafał Z. – 1 + 4 + 8 + 7 + 6 = 25
 12. Wojtek K. – 8 + 5 + 3 + 1 + 8 = 24
 13. Jacek – 3 + 3 + 1 + 4 + 9 = 19
 14. Bogdan – 7 + 0 + 5 + 2 + 4 = 18
 15. Przemek – 0 +2 + 2 + 6 + 2 = 12
 16. Michał – 2 + 1 + 1 + 0 + 0 = 4
Jachty Skipper
 1. Bavaria Cruiser 46 (Kore) Mariusz Głowacki
 2. Bavaria Cruiser 46 (Io) Przemek Łebkowski
 3. Bavaria Cruiser 46 (Metis) Jacek Baraniecki
 4. Bavaria Cruiser 46 (Janus) Grzegorz Owczarek
 5. Bavaria Cruiser 46 (Ketu) Rafał Mania
 6. Bavaria Cruiser 46 (Dia) Ryszard Jaskóła
 7. Bavaria Cruiser 46 (Calisto) Krzysztof Zaręba
 8. Bavaria Cruiser 46 (Ceres) Rafał Zawisz
 9. Bavaria Cruiser 46 (Elara) Kamil Kaczmarczyk
 10. Bavaria Cruiser 46 (Milky Way) Bogusław Cymerman
 11. Bavaria Cruiser 46 (Albedo) Jan Kayser
 12. Bavaria Cruiser 46 (Mondo) Wojtek Gola
 13. Bavaria Cruiser 46 (Eris) Kuba Gajewski
 14. Bavaria Cruiser 46 (Mimas) Michał Będkowski
 15. Bavaria Cruiser 46 (Titan) Grzegorz Sieja
 16. Bavaria Cruiser 46 (Nabu) Wojtek Kubacki
WAŻNA INFORMACJE
 • Koszt portów i marin na trasie (cena dla 1 jachtu)

Marina Pirovać – w cenie czarteru
Zlarin – 420 kn (ok. 59 euro) – w tym śmieci, prąd i woda
Rogoznica – 390 kn (ok. 55 euro) – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego
Primosten – 420 kn (ok. 59 euro) – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego

Razem koszt marin i portów na trasie = 173 euro / jacht

W sobotę i niedzielę będzie zbierana składka na mariny i uroczystą kolację
 • Koszty portów 173 euro
 • Uroczysta kolacja ilość załogantów (bez skipperów) x 37 euro

Lagunatour Cup 2020

13 x Bavaria Cruiser 45 (2014)

Tabela wyników

Uczestnik Jacht Wyścig 1

punkty (miejsce)

Wyścig 2

punkty (miejsce)

Wyścig 3

punkty (miejsce)

Wyścig 4

punkty (miejsce)

Miejsce
Krzysztof Blitvica 12 (2) 12 (2) 12 (2) 11 (3) I
Marcin Lućina 13 (1) 13 (1) 10 (4) 9 (5) II
Ryszard

Mariusz

Purara

Kasela

11 (3)

10 (4)

8 (6)

11 (3)

11 (3)

13 (1)

13 (1)

10 (4)

III

IV

Radek

Grzegorz

Witek

Kamil

Paweł

Opuh

Grujica

Golić

Pintula

Okljuc

9 (5)

8 (6)

6 (8)

1

7 (7)

1

7 (7)

9 (5)

6 (8)

10 (4)

9 (5)

3 (11)

6 (8)

2 (12)

1

6 (8)

7 (7)

5 (9)

12 (2)

2 (12)

V

VI

VII

VIII

IX

Bogdan

Wojtek

Przemek

Gustac

Lunga

Sikica

1

4 (10)

5 (9)

4 (10)

1

1

5 (9)

8 (6)

7 (7)

8 (6)

4 (10)

1 (13)

X

XI

XII

Rafał / Arek Grega 3 (11) 5 (9) 4 (10) 3 (11) XIII

Lagunatour Cup 2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu, D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

LAGUNACZARTER CUP

Kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
W sezonie 2023 spotykamy się po raz 15 !
Pierwsza edycja Lagunaczarter Cup,  w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do
16 jednostek.

LAGUNACZARTER CUP 2023

Ostatnia aktualizacja : 06.04.2023

Lagunaczarter Cup 2023 zaplanowaliśmy w terminie 30.09.2023 – 07.10.2023
Do rywalizacji wytypowaliśmy monoflotę z oferty Adventure Charter.
Do naszej dyspozycji firma Adventure Charter przygotowała 16 jachtów Bavaria Cruiser 46 (2018).
Jachty stacjonują w Marinie Drage.

WYKAZ JACHTÓW I UCZESTNIKÓW

 1. Bavaria C 46 (ALBEDO) – Krzysztof Zaręba
 2. Bavaria C 46 (ELARA) –  Ryszard Jaskóła
 3. Bavaria C 46 (MIMAS) –  Bogusław Cymerman
 4. Bavaria C 46 (CALISTO) –  Jan Kayser
 5. Bavaria C 46 (NEBULA) – Jakub Gajewski
 6. Bavaria C 46 (KORE) –  Marcin Kacprzak
 7. Bavaria C 46 (KETU) –  Rafał Mania
 8. Bavaria C 46 (CERES) – Witold Tłuchowski
 9. Bavaria C 46 (IO) –  Mariusz Głowacki
 10. Bavaria C 46 (METIS) –  Grzegorz Sieja
 11. Bavaria C 46 (MILKY WAY) – Patryk Romanowski
 12. Bavaria C 46 (DIA) – Rafał Zawisz
 13. Bavaria C 46 (JANUS) –  Przemysław Łebkowski
 14. Bavaria C 46 (NABU) –  Wacław Martynowicz
 15. Bavaria C 46 (TITAN) –  Bernard Porowsk
 16. Bavaria C 46 (MONDO)  – Paweł Kurzawa

Cena jachtu

 • 2 150 euro

Opłaty w bazie, w dniu zaokrętowania

 • Transit log 210 euro
 • Taksa turystyczna 1,35 euro/os/dzień
 • Silnik do pontonu 80 euro w cenie czarteru
 • Internet 50 GB 30 euro w cenie czarteru
 • Kaucja zwrotna 1 600 euro
 • Ubezpieczenie kaucji 180 euro (zwrotne) + 180 euro (bezzwrotne)
Check in

Przejmowanie jachtów w sobotę, od godz. 17:00.
Możliwa jest sytuacja wcześniejszej procedury, zależnie od sytuacji w bazie.

Check out

Powrót do bazy w piątek wieczorem, w godzinach umożliwiających inspekcję podwodnej części kadłuba. Wyokrętowanie, sobota do godz. 08:30.

Nurek pracuje w piątek od godz. 18:00 oraz w sobotę od godz. 08:00
Ponadstandardowa inspekcja nurka – dopłata 80 euro.

Aplikacja eStela

How it works - eStela

Przebieg regat będzie monitorowany za pomocą obowiązkowej aplikacji eStela.

Instrukcja

 1. W telefonie należy zainstalować aplikację eStela (iPhone, Android, Windows Phone);
 2. Zalogujcie się, używając hasła , które otrzymacie do soboty;
 3. Niektóre telefony wymagają ciągłego zasilany w trakcie wyścigu;
 4. Włączcie transmisję przed rozpoczęciem wyścigu;
 5. Wyłączcie transmisję, po zakończeniu wyścigu;

 • „Lagunaczarter Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunaczarter Cup 2023”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunaczarter Cup 2023 ” są chorwackie wody Adriatyku, z bazą w Marinie Drage.
 2. Termin „Lagunaczarter Cup 2023” : 30.09.2023 – 07.10.2023
 3. „Lagunaczarter Cup 2023” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 46 (2018), z oferty Adventure Charter .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU armatora.
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunaczarter Cup 2023” we własnym zakresie zadba o odpowiednie UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE (KL,NNW, OC). Zalecamy zabranie z sobą kart ubezpieczenia EKUZ – NFZ.
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO , z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. u naszego wieloletniego Partnera –  PANTAENIUS
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunaczarter Cup 2023” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 12. Podsumowanie wyników, oraz uroczyste ogłoszenie wyników, zaplanowane będzie w lokalu gastronomicznym.
 13. Uczestnictwo wszystkich załóg na kolacji w trakcie której nastąpi ogłoszenie wyników, jest obowiązkowe. Koszt uroczystej kolacji zostanie ogłoszony.

Formuła „Lagunaczarter Cup 2023”

 1. W „Lagunaczarter Cup 2023” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 46 (2018).
 2. Przebieg rywalizacji monitorowany będzie za pomocą aplikacji eStela – używanie aplikacji jest obowiązkowe.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, bosaka i innych przedmiotów dostępnych na wszystkich jachtach, nie jest objęty żadnymi ograniczeniami
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolone są tylko „naturalne” sposób balastowania, takie jak : załoga na burcie, z nogami na zewnątrz lub inne rozmieszczenie załogi na jachcie, bez wykorzystywania urządzeń o których mowa w p. 8.
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów z flotylli.
 10. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania, zdecydować o skróceniu trasy, lub skorygować godzinę startu.
 11. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu, przekroczy 26 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach aplikacji WINDY (model GFS) i w ostrzeżeniach chorwackich służb meteo. Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 12. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę, bez względu na powód odwołania wyścigu.
 13. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 14. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 15. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne, charakterystyczne obiekty naturalne, oraz wirtualne punkty i linie wygenerowane w aplikacji eStela.
 16. Wirtualne boje, wygenerowane w aplikacji eStela, należy okrążyć, bez kontaktu z wirtualnym znakiem.
 17. Definicja boi wirtualnej: okrąg wypełniony czerwonym kolorem. Jego dotknięcie (jak na rysunku),     oznacza, że jacht zobowiązany jest do wykonania karnego obrotu o 720 stopni.
 18. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 19. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 19
 20. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety: na podstawie aplikacji eStela. W przypadku awarii aplikacji: SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 21. Jachty, które ukończą etap później niż 3 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 22. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów, organizowanej w celu podsumowania danego etapu. Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym. Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. O ile warunki pozwolą, zebrania Komisji Regatowej zaplanowane są na 20:00.
 23. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji, najpóźniej 3 minuty po sygnale startowym.
 24. Załoga oprotestowana za falstart, sama decyduje o kontynuowaniu biegu lub ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu). Dokładna analiza sytuacji spornej w aplikacji eStela, możliwa jest dopiero po zakończeniu wyścigu.
 25. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3 Regulaminu Regat.
 26. W związku z p.28 , prawy hals ma zawsze pierwszeństwo przed lewym, nawet w sytuacji, kiedy został uruchomiony na nim silnik. Wynika to z sytuacji domyślnej / silnik pracuje na biegu jałowym, w celu ładowania akumulatorów.
 27. Jachty zdyskwalifikowane, lub nie biorące udziału w wyścigu zobowiązane są do oznaczenia (zgłoszenia) swojego statusu w widoczny sposób.

Punktacja

Zwycięzcą „Lagunaczarter Cup 2023” będzie ten jacht, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 • I miejsce 1 pkt.
 • II miejsce 2 pkt.
 • III miejsce 3 pkt.
 • IV miejsce 4 pkt.
 • V miejsce 5 pkt.
 • VI miejsce 6 pkt.
 • VII miejsce 7 pkt.
 • VIII miejsce 8 pkt.
 • IX miejsce 9 pkt.
 • X miejsce 10 pkt.
 • XI miejsce 11 pkt.
 • XII miejsce 12 pkt.
 • XIII miejsce 13 pkt.
 • XIV miejsce 14 pkt.
 • XV miejsca 15 pkt.
 • XVI miejsce 16 pkt

* W przypadku rozegrania minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Protesty, Komisja Regatowa i zasady rozstrzygania

1.  Skład Komisji Regatowej

  • Komandor : Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
  • Komisja Regatowa: kapitanowie jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2023” .
  • W odprawach bierze udział tylko Komisja Regatowa: kapitanowie jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2023”, lub jedna osoba z załogi, wyznaczona przez kapitana.

2.  Zasady pracy Komisji Regatowej:

  • Komandor czuwa nad przestrzeganiem REGULAMINU REGAT, sam nie biorąc udziału w głosowaniu zgłoszonych protestów.
  • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
  • W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, protest zostaje oddalony.

Kary

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu: powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu, nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obrotu o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim) , bezzwłocznie po przyjęciu kary. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Wspomnienie z poprzednich lat

Lagunaczarter Cup 2022

Lagunatour Cup 2021

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Krzysztof – 14 + 12 +15+ 15 + 13 = 57
 2. Jan – 11 + 15 + 15 + 13 + 12 = 55
 3. Kuba – 12 + 14 + 14 + 11 + 14 = 54
 4. Ryszard – 13 + 13 + 12 + 13 + 7 = 51
 5. Grzegorz O.- 10 +10 + 6 + 11 + 12 = 43
 6. Rafał M. – 5 + 9 + 14 + 10 .+ 5 = 38
 7. Wojtek G. – 9 + 7 + 7 +5 + 11 = 34
 8. Mariusz – 15 + 6 + 4 + 8 + 3 = 33
 9. Kamil – 6 + 8 + 10 +9 + 0 = 33
 10. Grzegorz S. – 4 + 11 + 9 + 3 + 10 = 30
 11. Rafał Z. – 1 + 4 + 8 + 7 + 6 = 25
 12. Wojtek K. – 8 + 5 + 3 + 1 + 8 = 24
 13. Jacek – 3 + 3 + 1 + 4 + 9 = 19
 14. Bogdan – 7 + 0 + 5 + 2 + 4 = 18
 15. Przemek – 0 +2 + 2 + 6 + 2 = 12
 16. Michał – 2 + 1 + 1 + 0 + 0 = 4
Jachty Skipper
 1. Bavaria Cruiser 46 (Kore) Mariusz Głowacki
 2. Bavaria Cruiser 46 (Io) Przemek Łebkowski
 3. Bavaria Cruiser 46 (Metis) Jacek Baraniecki
 4. Bavaria Cruiser 46 (Janus) Grzegorz Owczarek
 5. Bavaria Cruiser 46 (Ketu) Rafał Mania
 6. Bavaria Cruiser 46 (Dia) Ryszard Jaskóła
 7. Bavaria Cruiser 46 (Calisto) Krzysztof Zaręba
 8. Bavaria Cruiser 46 (Ceres) Rafał Zawisz
 9. Bavaria Cruiser 46 (Elara) Kamil Kaczmarczyk
 10. Bavaria Cruiser 46 (Milky Way) Bogusław Cymerman
 11. Bavaria Cruiser 46 (Albedo) Jan Kayser
 12. Bavaria Cruiser 46 (Mondo) Wojtek Gola
 13. Bavaria Cruiser 46 (Eris) Kuba Gajewski
 14. Bavaria Cruiser 46 (Mimas) Michał Będkowski
 15. Bavaria Cruiser 46 (Titan) Grzegorz Sieja
 16. Bavaria Cruiser 46 (Nabu) Wojtek Kubacki
WAŻNA INFORMACJE
 • Koszt portów i marin na trasie (cena dla 1 jachtu)

Marina Pirovać – w cenie czarteru
Zlarin – 420 kn (ok. 59 euro) – w tym śmieci, prąd i woda
Rogoznica – 390 kn (ok. 55 euro) – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego
Primosten – 420 kn (ok. 59 euro) – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego

Razem koszt marin i portów na trasie = 173 euro / jacht

W sobotę i niedzielę będzie zbierana składka na mariny i uroczystą kolację
 • Koszty portów 173 euro
 • Uroczysta kolacja ilość załogantów (bez skipperów) x 37 euro

Lagunatour Cup 2020

13 x Bavaria Cruiser 45 (2014)

Tabela wyników

Uczestnik Jacht Wyścig 1

punkty (miejsce)

Wyścig 2

punkty (miejsce)

Wyścig 3

punkty (miejsce)

Wyścig 4

punkty (miejsce)

Miejsce
Krzysztof Blitvica 12 (2) 12 (2) 12 (2) 11 (3) I
Marcin Lućina 13 (1) 13 (1) 10 (4) 9 (5) II
Ryszard

Mariusz

Purara

Kasela

11 (3)

10 (4)

8 (6)

11 (3)

11 (3)

13 (1)

13 (1)

10 (4)

III

IV

Radek

Grzegorz

Witek

Kamil

Paweł

Opuh

Grujica

Golić

Pintula

Okljuc

9 (5)

8 (6)

6 (8)

1

7 (7)

1

7 (7)

9 (5)

6 (8)

10 (4)

9 (5)

3 (11)

6 (8)

2 (12)

1

6 (8)

7 (7)

5 (9)

12 (2)

2 (12)

V

VI

VII

VIII

IX

Bogdan

Wojtek

Przemek

Gustac

Lunga

Sikica

1

4 (10)

5 (9)

4 (10)

1

1

5 (9)

8 (6)

7 (7)

8 (6)

4 (10)

1 (13)

X

XI

XII

Rafał / Arek Grega 3 (11) 5 (9) 4 (10) 3 (11) XIII

Lagunatour Cup 2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu, D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć