Szkolenie ISSA

Udział w szkoleniu – szkolenie ISSA

  • Wykwalifikowany członek załogi „Qualified Crew” w cenie rejsu
  • „Inshore Skipper” 800 zł + opłata za rejs

Wydanie certyfikatu – szkolenie ISSA

  • Qualified Crew 150 zł
  • Inshore Skipper 400 zł

Do udziału w szkoleniu „Inshore Skipper”, zapraszamy żeglarzy z umiejętnościami na poziomie „żeglarz jachtowy”, chcących w przyszłości samodzielnie czarterować jachty. Minimalny wiek uczestników tych szkoleń, to ukończone 17 lat.

Informacja dla posiadaczy certyfikatów ISSA

W celu dalszej standaryzacji i centralizacji systemów szkoleniowych od początku 2014 roku wprowadzany jest jednolity wzór certyfikatów we wszystkich szkołach ISSA na całym świecie. Nowe wzory dokumentów prezentujemy na stronie internetowej: http://www.issa.com.pl. Wcześniej wydane certyfikaty zachowują ważność.

SzkolenieISSA – certyfikaty

Qualified crew – wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego
Inshore skipper – podstawowy amatorski stopień skippera
Offshore skipper – zaawansowany amatorski stopień skippera
Master of Sailing Yacht – stopień skippera zawodowego

Nazwa certyfikatu

Inshore Skipper

Offshore Skipper

Master of Sailing Yacht

Funkcja na jachcie

Skipper jachtu balastowego

Skipper jachtu balastowego

Skipper jachtu balastowego

Rodzaj pływania

Amatorskie

Amatorskie

Zawodowe

Akwen

Wody morskie przybrzeżne, niepływowe

Wszystkie wody morskie

Wszystkie wody morskie

Warunki pogodowe

Do 6 B

Przygotowanie do pływania w trudnych warunkach

Przygotowanie do pływania w trudnych warunkach

Pora pływania

Pora dzienna

Dzień i noc

Dzień i noc

Umiejętność manewrowania jachtem

Zadowalająca

Dobra

Bardzo dobra

Znajomość meteorologii

Umiejętność zrozumienia prognozy pogody

Umiejętność interpretacji danych z urządzeń pomiarowych i obserwowanych zjawisk

Umiejętność interpretacji danych z urządzeń pomiarowych i obserwowanych zjawisk

Wymagane doświadczenie przed uzyskaniem certyfikatu

Około 100 godzin stażu na morzu

Około 600 godzin, w tym około 100 godzin na pływach

Około 1200 godzin, w tym około 200 godzin na pływach

Wymagane inne certyfikaty przed wydaniem certyfikatu ISSA

Brak

Pierwsza pomocSRC Pierwsza pomocSRC

Badania lekarskie

STCW

Certyfikat Offshore Skipper

Możliwość uzyskania certyfikatu ISSA na podstawie patentu PZŻ

Sternik morski

Brak możliwości

Brak możliwości

ISSA – Obowiązujące do roku 2009

CertyfikatISSA – Level 1 – to w dalszym ciągu ważny patent amatorski, przeznaczony do zastosowań rekreacyjnych. Patent stanowi świadectwo umiejętności i służy głównie do wypożyczania jachtów w basenie Morza Śródziemnego, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji itp. Patent nie narzuca żadnych ograniczeń do prowadzenia jednostek rekreacyjnych (czyli do 24 m długości).

Szkolenie ISSA

Udział w szkoleniu – szkolenie ISSA

  • Wykwalifikowany członek załogi „Qualified Crew” w cenie rejsu
  • „Inshore Skipper” 800 zł + opłata za rejs

Wydanie certyfikatu – szkolenie ISSA

  • Qualified Crew 150 zł
  • Inshore Skipper 400 zł

Do udziału w szkoleniu „Inshore Skipper”, zapraszamy żeglarzy z umiejętnościami na poziomie „żeglarz jachtowy”, chcących w przyszłości samodzielnie czarterować jachty. Minimalny wiek uczestników tych szkoleń, to ukończone 17 lat.

Informacja dla posiadaczy certyfikatów ISSA

W celu dalszej standaryzacji i centralizacji systemów szkoleniowych od początku 2014 roku wprowadzany jest jednolity wzór certyfikatów we wszystkich szkołach ISSA na całym świecie. Nowe wzory dokumentów prezentujemy na stronie internetowej: http://www.issa.com.pl. Wcześniej wydane certyfikaty zachowują ważność.

SzkolenieISSA – certyfikaty

Qualified crew – wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego
Inshore skipper – podstawowy amatorski stopień skippera
Offshore skipper – zaawansowany amatorski stopień skippera
Master of Sailing Yacht – stopień skippera zawodowego

Nazwa certyfikatu

Inshore Skipper

Offshore Skipper

Master of Sailing Yacht

Funkcja na jachcie

Skipper jachtu balastowego

Skipper jachtu balastowego

Skipper jachtu balastowego

Rodzaj pływania

Amatorskie

Amatorskie

Zawodowe

Akwen

Wody morskie przybrzeżne, niepływowe

Wszystkie wody morskie

Wszystkie wody morskie

Warunki pogodowe

Do 6 B

Przygotowanie do pływania w trudnych warunkach

Przygotowanie do pływania w trudnych warunkach

Pora pływania

Pora dzienna

Dzień i noc

Dzień i noc

Umiejętność manewrowania jachtem

Zadowalająca

Dobra

Bardzo dobra

Znajomość meteorologii

Umiejętność zrozumienia prognozy pogody

Umiejętność interpretacji danych z urządzeń pomiarowych i obserwowanych zjawisk

Umiejętność interpretacji danych z urządzeń pomiarowych i obserwowanych zjawisk

Wymagane doświadczenie przed uzyskaniem certyfikatu

Około 100 godzin stażu na morzu

Około 600 godzin, w tym około 100 godzin na pływach

Około 1200 godzin, w tym około 200 godzin na pływach

Wymagane inne certyfikaty przed wydaniem certyfikatu ISSA

Brak

Pierwsza pomocSRC Pierwsza pomocSRC

Badania lekarskie

STCW

Certyfikat Offshore Skipper

Możliwość uzyskania certyfikatu ISSA na podstawie patentu PZŻ

Sternik morski

Brak możliwości

Brak możliwości

ISSA – Obowiązujące do roku 2009

CertyfikatISSA – Level 1 – to w dalszym ciągu ważny patent amatorski, przeznaczony do zastosowań rekreacyjnych. Patent stanowi świadectwo umiejętności i służy głównie do wypożyczania jachtów w basenie Morza Śródziemnego, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji itp. Patent nie narzuca żadnych ograniczeń do prowadzenia jednostek rekreacyjnych (czyli do 24 m długości).