Ubezpieczenia Pantaenius

Jak wykupić ubezpieczenie: po kliknięciu linku poniżej, wybierz żądany pakiet ubezpieczeniowy Pantaenius.
W drugim kroku masz możliwość uzupełnienia pakietu czarterowego o produkt „Kaucja Plus”.
Ubezpieczenie „Kaucja Plus” można również wykupić osobno.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest aż do dnia wyjazdu.

Po wykupieniu ubezpieczenia możliwe jest wprowadzanie poprawek w panelu klienta.

PEŁNA OFERTA UBEZPIECZENIOWA – kliknij, by przejść na stronę

 

 

   UBEZPIECZENIE CZARTERU

 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SKIPPERA: obejmuje odpowiedzialność cywilną skippera i załogi za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas korzystania z czarterowanej jednostki i jej pontonów. Ryzyko obejmuje uszkodzenia innych jednostek, nabrzeży, instalacji portowych. Wynikające z rażącego niedbalstwa szkody w czarterowanej jednostce są również objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje też utratę kolejnych czarterów, aresztowanie, koszty hotelu i transportu, straty finansowe powstałe w następstwie szkody.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA: poza kosztami leczenia, lekarstwami i hospitalizacją, ubezpieczenie KL za granicą obejmuje też specjalistyczny transport do kraju zamieszkania, jeśli taki będzie konieczny lub koszty transportu zmarłego w przypadku śmierci.
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: obejmuje przypadki inwalidztwa i śmierci, ale też wiele aspektów, które nie są chronione przez ogólne ubezpieczenie wypadkowe. Kapitan i załoga są ubezpieczeni podczas niekomercyjnego korzystania z czarterowanego jachtu, łodzi pomocniczych i sprzętu do uprawiania sportów wodnych oraz wycieczek lądowych trwających do 48 godzin.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ANULACJĄ LUB SKRÓCENIEM PODRÓŻY: w przypadku nieobecności skippera lub nieobecności jednego lub kilku członków załogi, zwrotowi podlegają umownie należne koszty związane z anulacją czarteru oraz koszty podróży do miejsca przeznaczenia i podróży powrotnej lub, jeśli czarter zostanie przerwany, dodatkowe koszty podróży powrotnej oraz odpowiednia część kosztów czarteru.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW CZARTERU: obejmuje przypadki, gdy w wyniku upadłości agencja lub firma czarterowa jest niewypłacalna.
 • UBEZPIECZENIE KAUCJI: zapewnia częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.

ZGŁOSZENIE SZKODY:

szkody@pantaenius.pl
obsługa szkód (pn.-pt. 9.00-17.00) tel. +48 58 350 61 35

 

KONTAKT W SYTUACJI ALARMOWEJ:

helpline@pantaenius.com
w Polsce: tel. +48 668 030 056
w Hamburgu: tel. +49 40 37 09 13 70

Ubezpieczenia Pantaenius

Jak wykupić ubezpieczenie: po kliknięciu linku poniżej, wybierz żądany pakiet ubezpieczeniowy Pantaenius.
W drugim kroku masz możliwość uzupełnienia pakietu czarterowego o produkt „Kaucja Plus”.
Ubezpieczenie „Kaucja Plus” można również wykupić osobno.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest aż do dnia wyjazdu.

Po wykupieniu ubezpieczenia możliwe jest wprowadzanie poprawek w panelu klienta.

PEŁNA OFERTA UBEZPIECZENIOWA – kliknij, by przejść na stronę

 

 

   UBEZPIECZENIE CZARTERU

 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SKIPPERA: obejmuje odpowiedzialność cywilną skippera i załogi za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas korzystania z czarterowanej jednostki i jej pontonów. Ryzyko obejmuje uszkodzenia innych jednostek, nabrzeży, instalacji portowych. Wynikające z rażącego niedbalstwa szkody w czarterowanej jednostce są również objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje też utratę kolejnych czarterów, aresztowanie, koszty hotelu i transportu, straty finansowe powstałe w następstwie szkody.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA: poza kosztami leczenia, lekarstwami i hospitalizacją, ubezpieczenie KL za granicą obejmuje też specjalistyczny transport do kraju zamieszkania, jeśli taki będzie konieczny lub koszty transportu zmarłego w przypadku śmierci.
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: obejmuje przypadki inwalidztwa i śmierci, ale też wiele aspektów, które nie są chronione przez ogólne ubezpieczenie wypadkowe. Kapitan i załoga są ubezpieczeni podczas niekomercyjnego korzystania z czarterowanego jachtu, łodzi pomocniczych i sprzętu do uprawiania sportów wodnych oraz wycieczek lądowych trwających do 48 godzin.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ANULACJĄ LUB SKRÓCENIEM PODRÓŻY: w przypadku nieobecności skippera lub nieobecności jednego lub kilku członków załogi, zwrotowi podlegają umownie należne koszty związane z anulacją czarteru oraz koszty podróży do miejsca przeznaczenia i podróży powrotnej lub, jeśli czarter zostanie przerwany, dodatkowe koszty podróży powrotnej oraz odpowiednia część kosztów czarteru.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW CZARTERU: obejmuje przypadki, gdy w wyniku upadłości agencja lub firma czarterowa jest niewypłacalna.
 • UBEZPIECZENIE KAUCJI: zapewnia częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.

ZGŁOSZENIE SZKODY:

szkody@pantaenius.pl
obsługa szkód (pn.-pt. 9.00-17.00) tel. +48 58 350 61 35

 

KONTAKT W SYTUACJI ALARMOWEJ:

helpline@pantaenius.com
w Polsce: tel. +48 668 030 056
w Hamburgu: tel. +49 40 37 09 13 70