Ubezpieczenia Pantaenius

Ubezpieczenie czarteru: kliknij na żądany pakiet czarterowy wymieniony w tabeli (po kliknięciu linku poniżej). Zostaniesz przeniesiony na stronę niemieckiego biura Pantaenius (w języku angielskim lub niemieckim), gdzie możesz zawrzeć umowę zgodnie z niemieckim prawem.
W drugim kroku masz możliwość uzupełnienia pakietu czarterowego o produkt „Bond Insurance Plus”.
„Bond Insurance Plus” można również wykupić osobno.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest aż d dnia wyjazdu.

Po wykupieniu ubezpieczenia możliwe jest wprowadzanie poprawek do listy załogi w panelu klienta.

UBEZPIECZENIE CZARTERU – PEŁNA OFERTA

 

 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SKIPPERA: obejmuje odpowiedzialność cywilną skippera i załogi za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas korzystania z czarterowanej jednostki i jej pontonów. Ryzyko obejmuje uszkodzenia innych jednostek, nabrzeży, instalacji portowych. Wynikające z rażącego niedbalstwa szkody w czarterowanej jednostce są również objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje też utratę kolejnych czarterów, aresztowanie, koszty hotelu i transportu, straty finansowe powstałe w następstwie szkody.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA: poza kosztami leczenia, lekarstwami i hospitalizacją, ubezpieczenie KL za granicą obejmuje też specjalistyczny transport do kraju zamieszkania, jeśli taki będzie konieczny lub koszty transportu zmarłego w przypadku śmierci.
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: obejmuje przypadki inwalidztwa i śmierci, ale też wiele aspektów, które nie są chronione przez ogólne ubezpieczenie wypadkowe. Kapitan i załoga są ubezpieczeni podczas niekomercyjnego korzystania z czarterowanego jachtu, łodzi pomocniczych i sprzętu do uprawiania sportów wodnych oraz wycieczek lądowych trwających do 48 godzin.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ANULACJĄ LUB SKRÓCENIEM PODRÓŻY: w przypadku nieobecności skippera lub nieobecności jednego lub kilku członków załogi, zwrotowi podlegają umownie należne koszty związane z anulacją czarteru oraz koszty podróży do miejsca przeznaczenia i podróży powrotnej lub, jeśli czarter zostanie przerwany, dodatkowe koszty podróży powrotnej oraz odpowiednia część kosztów czarteru.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW CZARTERU: obejmuje przypadki, gdy w wyniku upadłości agencja lub firma czarterowa jest niewypłacalna.
 • UBEZPIECZENIE KAUCJI: zapewnia częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Skippera chroni skippera przez cały rok przed szkodami, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z cudzych jachtów. Ochrona zaczyna działać w momencie, gdy ubezpieczenie jachtu nie ma zastosowania w danej sytuacji. Ubezpieczone jest także korzystanie z łodzi pomocniczej i sprzętu do sportów wodnych. Produkt ten zapewnia ochronę na całym świecie i jest dostępny zarówno dla skipperów prywatnych jak i komercyjnych.
Wybierz ubezpieczenie. Zostaniesz przeniesiony na stronę niemieckiego biura Pantaenius (w języku angielskim lub niemieckim), gdzie możesz zawrzeć umowę zgodnie z niemieckim prawem.

UBEZPIECZENIE SKIPPERA – wybierz

 

 • KOMPLEKSOWA OCHRONA : szkody osobowe, a także szkody rzeczowe i finansowe są ubezpieczone. Dotyczy to roszczeń członków załogi, na przykład przeciwko skipperowi lub przeciwko innym członkom załogi.
 • OBRONA NIEUZASADNIONYCH ROSZCZEŃ: automatycznie zapewniona ochrona prawna przed nieuzasadnionymi roszczeniami o odszkodowanie ze strony osób trzecich.
 • ARESZTOWANIE JACHTU: jeśli Twój jacht zostanie oficjalnie zatrzymany koszty aresztowania zostaną spłacone do wysokości 100 000 EUR.
 • ZANIECZYSZCZENIE WODY: szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody, w tym wód gruntowych, są ubezpieczone.
 • DODATKOWE WYPOSAŻENIE JACHTU: ochrona obejmuje także szkody spowodowane podczas korzystania z łodzi pomocniczej czy sprzętu do sportów wodnych będących na wyposażeniu jachtu.
 • OCHRONA NA CAŁYM ŚWIECIE: ubezpieczenie obowiązuje na akwenach żeglugi na całym świecie.

Ubezpieczenia Pantaenius

Ubezpieczenie czarteru: kliknij na żądany pakiet czarterowy wymieniony w tabeli (po kliknięciu linku poniżej). Zostaniesz przeniesiony na stronę niemieckiego biura Pantaenius (w języku angielskim lub niemieckim), gdzie możesz zawrzeć umowę zgodnie z niemieckim prawem.
W drugim kroku masz możliwość uzupełnienia pakietu czarterowego o produkt „Bond Insurance Plus”.
„Bond Insurance Plus” można również wykupić osobno.
Wykupienie ubezpieczenia możliwe jest aż d dnia wyjazdu.

Po wykupieniu ubezpieczenia możliwe jest wprowadzanie poprawek do listy załogi w panelu klienta.

UBEZPIECZENIE CZARTERU – PEŁNA OFERTA

 

 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SKIPPERA: obejmuje odpowiedzialność cywilną skippera i załogi za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas korzystania z czarterowanej jednostki i jej pontonów. Ryzyko obejmuje uszkodzenia innych jednostek, nabrzeży, instalacji portowych. Wynikające z rażącego niedbalstwa szkody w czarterowanej jednostce są również objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje też utratę kolejnych czarterów, aresztowanie, koszty hotelu i transportu, straty finansowe powstałe w następstwie szkody.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA: poza kosztami leczenia, lekarstwami i hospitalizacją, ubezpieczenie KL za granicą obejmuje też specjalistyczny transport do kraju zamieszkania, jeśli taki będzie konieczny lub koszty transportu zmarłego w przypadku śmierci.
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: obejmuje przypadki inwalidztwa i śmierci, ale też wiele aspektów, które nie są chronione przez ogólne ubezpieczenie wypadkowe. Kapitan i załoga są ubezpieczeni podczas niekomercyjnego korzystania z czarterowanego jachtu, łodzi pomocniczych i sprzętu do uprawiania sportów wodnych oraz wycieczek lądowych trwających do 48 godzin.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ANULACJĄ LUB SKRÓCENIEM PODRÓŻY: w przypadku nieobecności skippera lub nieobecności jednego lub kilku członków załogi, zwrotowi podlegają umownie należne koszty związane z anulacją czarteru oraz koszty podróży do miejsca przeznaczenia i podróży powrotnej lub, jeśli czarter zostanie przerwany, dodatkowe koszty podróży powrotnej oraz odpowiednia część kosztów czarteru.
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW CZARTERU: obejmuje przypadki, gdy w wyniku upadłości agencja lub firma czarterowa jest niewypłacalna.
 • UBEZPIECZENIE KAUCJI: zapewnia częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Skippera chroni skippera przez cały rok przed szkodami, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z cudzych jachtów. Ochrona zaczyna działać w momencie, gdy ubezpieczenie jachtu nie ma zastosowania w danej sytuacji. Ubezpieczone jest także korzystanie z łodzi pomocniczej i sprzętu do sportów wodnych. Produkt ten zapewnia ochronę na całym świecie i jest dostępny zarówno dla skipperów prywatnych jak i komercyjnych.
Wybierz ubezpieczenie. Zostaniesz przeniesiony na stronę niemieckiego biura Pantaenius (w języku angielskim lub niemieckim), gdzie możesz zawrzeć umowę zgodnie z niemieckim prawem.

UBEZPIECZENIE SKIPPERA – wybierz

 

 • KOMPLEKSOWA OCHRONA : szkody osobowe, a także szkody rzeczowe i finansowe są ubezpieczone. Dotyczy to roszczeń członków załogi, na przykład przeciwko skipperowi lub przeciwko innym członkom załogi.
 • OBRONA NIEUZASADNIONYCH ROSZCZEŃ: automatycznie zapewniona ochrona prawna przed nieuzasadnionymi roszczeniami o odszkodowanie ze strony osób trzecich.
 • ARESZTOWANIE JACHTU: jeśli Twój jacht zostanie oficjalnie zatrzymany koszty aresztowania zostaną spłacone do wysokości 100 000 EUR.
 • ZANIECZYSZCZENIE WODY: szkody spowodowane zanieczyszczeniem wody, w tym wód gruntowych, są ubezpieczone.
 • DODATKOWE WYPOSAŻENIE JACHTU: ochrona obejmuje także szkody spowodowane podczas korzystania z łodzi pomocniczej czy sprzętu do sportów wodnych będących na wyposażeniu jachtu.
 • OCHRONA NA CAŁYM ŚWIECIE: ubezpieczenie obowiązuje na akwenach żeglugi na całym świecie.