REJS UNIFIKACYJNY

Celem rejsów unifikacyjnych jest nawiązanie współpracy ze skipperami, mogącymi i chcącymi poprowadzić w sezonie kilka, organizowanych przez nas rejsów.
W trakcie rejsu unifikacyjnego zaznajamiamy uczestników z naszymi standardami, by wszystkie nasze rejsy spełniały standardy, jakie sobie narzuciliśmy.

 

REJS UNIFIKACYJNY

Celem rejsów unifikacyjnych jest nawiązanie współpracy ze skipperami, mogącymi i chcącymi poprowadzić w sezonie kilka, organizowanych przez nas rejsów.
W trakcie rejsu unifikacyjnego zaznajamiamy uczestników z naszymi standardami, by wszystkie nasze rejsy spełniały standardy, jakie sobie narzuciliśmy.