REJS UNIFIKACYJNY

Celem rejsów unifikacyjnych jest nawiązanie współpracy ze skipperami, mogącymi i chcącymi poprowadzić w sezonie kilka, organizowanych przez nas rejsów.
W trakcie rejsu unifikacyjnego zaznajamiamy uczestników z naszymi standardami, by wszystkie nasze rejsy spełniały standardy, jakie sobie narzuciliśmy. W trakcie tygodniowego rejsu przekażemy uczestnikom wiele ciekawych informacji oraz przydatną wiedzę użytkową, którą sami gromadziliśmy przez lata żeglowania wzdłuż chorwackiego wybrzeża.
Tydzień spędzony wspólnie na jachcie, to zbudowanie wzajemnych relacji. Nie chcemy, by nasi skipperzy byli dla nas anonimowi. Współpracę budujemy na wzajemnym zaufaniu i koleżeńskich relacjach.

 

REJS UNIFIKACYJNY

Celem rejsów unifikacyjnych jest nawiązanie współpracy ze skipperami, mogącymi i chcącymi poprowadzić w sezonie kilka, organizowanych przez nas rejsów.
W trakcie rejsu unifikacyjnego zaznajamiamy uczestników z naszymi standardami, by wszystkie nasze rejsy spełniały standardy, jakie sobie narzuciliśmy. W trakcie tygodniowego rejsu przekażemy uczestnikom wiele ciekawych informacji oraz przydatną wiedzę użytkową, którą sami gromadziliśmy przez lata żeglowania wzdłuż chorwackiego wybrzeża.
Tydzień spędzony wspólnie na jachcie, to zbudowanie wzajemnych relacji. Nie chcemy, by nasi skipperzy byli dla nas anonimowi. Współpracę budujemy na wzajemnym zaufaniu i koleżeńskich relacjach.