LAGUNATOUR CUP

Kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 14 jednostek.

LAGUNATOUR CUP 2021

Ostatnia aktualizacja : 25.02.2021, godz. 09:20

Lagunatour Cup 2021 zaplanowaliśmy w terminie 02.10.2021 – 09.10.2021
Do rywalizacji wytypowaliśmy jachty z oferty Adventure Charter,  Bavaria Cruiser 46 .
Monoflota, zwodowana w 2018 roku.
Do naszej dyspozycji firma Adventure Charter zablokowała 14 takich jednostek.
Jachty cumują w kameralnej i bezpiecznej Marinie Pirovac.

UWAGA 

 • Jachty zarejestrowane na 9 osób.
 • Cena: 2 300 euro   1 800 euro    (wpisowe w cenie czarteru)

Opłaty w bazie

 • Transit log                                                           175 euro
 • Taksa turystyczna                                               1,35 euro/os/dzień
 • Internet 20 GB                                                    30 euro 
 • Kaucja zwrotna                                                   1 600 euro 
 • Ubezpieczenie kaucji                                         150 euro (zwrotne) + 150 euro (bezzwrotne)
 • Wpłata rezerwacyjna                                          450  euro  (25% ceny ofertowej)

Jachty                                                                             Skipper
 1. Bavaria Cruiser 46 (Kore)                                                    Mariusz Głowacki
 2. Bavaria Cruiser 46 (Io)                                                         Przemek Łebkowski
 3. Bavaria Cruiser 46 (Metis)                                                   Jacek Baraniecki
 4. Bavaria Cruiser 46 (Janus)                                                   Marcin Zdebik
 5. Bavaria Cruiser 46 (Ketu)                                                    Edyta Puchała
 6. Bavaria Cruiser 46 (Dia)                                                       Ryszard Jaskóła
 7. Bavaria Cruiser 46 (Calisto)                                                 Krzysztof Zaręba
 8. Bavaria Cruiser 46 (Ceres)                                                  Rafał Zawisz
 9. Bavaria Cruiser 46 (Elara)                                                    Kamil Kaczmarczyk
 10. Bavaria Cruiser 46 (Milky Way)                                           Bogusław Cymerman
 11. Bavaria Cruiser 46 (Albedo)                                                Witold Tłuchowski
 12. Bavaria Cruiser 46 (Mondo)                                                Wojtek Gola
 13. Bavaria Cruiser 46 (Eris)                                                      Maciej Cybulski
 14. Bavaria Cruiser 46 (Mimas)                                                 Michał Będkowski
Warunki płatności

33%                            w ciągu 7 dni od potwierdzenia rezerwacji
33%                            do 01.05.2021
34%                            do 01.08.2021

 • W przypadku, gdy klient nie może podróżować z powodu ograniczeń COVID – 19, wystawiony zostanie voucher kredytowy o wartości wpłaconej kwoty. Dotyczy to sytuacji obostrzeń dotyczących podróży: obowiązkowej kwarantanny, brak możliwości dojazdu, odwołanych lotów, uniemożliwiających dotarcie do Chorwacji.
  Wymagane oficjalne potwierdzenie obostrzeń.
 • Dla zgłoszeń napływających od 01.01.2021,  stosowane będą obowiązujące w dniu zgłoszenia ceny armatora, z zastrzeżeniem:
 1.  minimalna cena za jacht zgłoszony do Lagunatour Cup 2021 to: 1 800 euro + opłaty bazy
 2. jeśli cena armatora będzie niższa, różnica w cenie zasili budżet Lagunatour Cup 2021 i wykorzystana zostanie na dofinansowanie opłat za mariny.
Program

SOBOTA               – PRZEJMOWANIE JACHTÓW
NIEDZIELA           –  WYŚCIG NR.1
PONIEDZIAŁEK    –  WYŚCIG NR.2
WTOREK               –  WYŚCIG NR.3
ŚRODA                  –  WYŚCIG NR.4
CZWARTEK            – WYŚCIG NR.5
PIĄTEK                   – POWRÓT DO PIROVACA
SOBOTA                 – CHECK OUT

Aplikacja eStela

How it works - eStela

Przebieg regat będzie monitorowany za pomocą obowiązkowej aplikacji eStela.

Instrukcja 

 1. W telefonie należy zainstalować aplikację eStela (iPhone, Android, Windows Phone);
 2. Zalogujcie się, używając hasła , które otrzymacie do soboty;
 3. Telefon powinien być cały czas zasilany w trakcie wyścigu;
 4. Włączcie transmisję przed rozpoczęciem wyścigu;
 5. Wyłączcie transmisję, po zakończeniu wyścigu;

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup 2021”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup ” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w Pirovacu (Marina Pirovac).
 2. Termin „Lagunatour Cup 2021” : 02.10.2021 – 09.10.2021
 3. „Lagunatour Cup 2021” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 46 (2018) z oferty Adventure Charter .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU armatora.
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup 2021” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia (KL,NNW, OC).
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie PANTAENIUS, oferowane na naszej stronie.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup 2021” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach. Wynik takiego etapu ustalony będzie zgodnie z zapisami  FORMUŁA LAGUNATOUR CUP 2021.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor – Krzysztof Zaręba, tel +48 501 263 371.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2021” – Regulamin.

 1. W „Lagunatour Cup 2021” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 46.
 2. Przebieg rywalizacji monitorowany będzie za pomocą aplikacji eStela. Użycie aplikacji jest obowiązkowe.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, oraz innych elementów wyposażenia jachtu musi być zgodny z ich przeznaczeniem.
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolony jest tylko „naturalny” sposób balastowania : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, lub dowolne rozmieszczenie załogi na jachcie.
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów z flotylli.
 10. Każdy jacht ma obowiązek używania aplikacji regatowej „eStela”, administrowanej przez Organizatora.
 11. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup 2021”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania, zdecydować o skróceniu trasy, lub skorygować godzinę startu.
 12. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 27 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach i ostrzeżeniach, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 13. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę.
 14. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 15. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 16. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 17. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 18. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 19
 19. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety: na podstawie aplikacji eStela. W przypadku awarii aplikacji: SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 20. Jachty, które ukończą etap później niż 4 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 21. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. O ile warunki pozwolą, zebrania Komisji Regatowej zaplanowane są na 20:00.
 22. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji.
 23. Załoga popełniająca falstart może sama zdecydować o ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu), lub czekać na decyzję Komandora, podejmowaną po przeanalizowaniu sytuacji w aplikacji „eStela”.
 24. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3 Regulaminu Regat.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup 2021” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        13 pkt.
 •        II   miejsce        12 pkt.
 •        III  miejsce        11 pkt.
 •        IV  miejsce        10 pkt.
 •        V   miejsce        9 pkt.
 •        VI  miejsce        8 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       6 pkt.
 •        IX miejsce         5 pkt.
 •        X miejsce          4 pkt.
 •        XI miejsce         3 pkt.
 •        XII miejsce        2 pkt.
 •        XIII miejsce      1 pkt.
 •       XIV miejsce       0 pkt.

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup 2021” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, zastosowanie mają zapisy zawarte w Regulaminie Regat.
 3. Komandor nadzoruje przestrzeganie niniejszych zapisów.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Wspomnienie z poprzednich lat

Lagunatour Cup 2020

13 x Bavaria Cruiser 45 (2014)
 • Wyścig nr.1     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6139/lagunatour-cup-2020-etap-1
 • Wyścig nr.2     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6145/lagunatour-cup-2020-etap-nr2
 • Wyścig nr.3     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6161/lagunatour-cup-2020-etap-nr3
 • Wyścig nr.4     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6163/lagunatour-cup-2020-etap-4
Tabela wyników
Uczestnik Jacht Wyścig 1

punkty (miejsce)

Wyścig 2

punkty (miejsce)

Wyścig 3

punkty (miejsce)

Wyścig 4

punkty (miejsce)

Miejsce
Krzysztof Blitvica 12 (2) 12 (2) 12 (2) 11  (3) I
Marcin Lućina 13 (1) 13 (1) 10 (4) 9 (5) II
Ryszard

Mariusz

Purara

Kasela

11 (3)

10 (4)

8 (6)

11 (3)

11 (3)

13 (1)

13 (1)

10 (4)

III

IV

Radek

Grzegorz

Witek

Kamil

Paweł

Opuh

Grujica

Golić

Pintula

Okljuc

9 (5)

8 (6)

6 (8)

1

7 (7)

1

7 (7)

9 (5)

6 (8)

10 (4)

9 (5)

3 (11)

6 (8)

2 (12)

1

6 (8)

7 (7)

5 (9)

12 (2)

2 (12)

V

VI

VII

VIII

IX

Bogdan

Wojtek

Przemek

Gustac

Lunga

Sikica

1

4 (10)

5 (9)

4 (10)

1

1

5 (9)

8 (6)

7 (7)

8 (6)

4 (10)

1 (13)

X

XI

XII

Rafał / Arek Grega (11) 5 (9) 4 (10) 3 (11) XIII

Lagunatour Cup 2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu,  D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Wizualizacja pierwszego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5153/lagunatour-cup-2019-etap-1

Wizualizacja drugiego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5166/lagunatour-cup-2019-etap-2

Wizualizacja trzeciego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5167/lagunatour-cup-2019-etap-3

Wizualizacja czwartego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5171/lagunatour-cup-2019-etap-4

Wizualizacja piątego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5173/lagunatour-cup-2019-etap-5

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman     
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

 

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

LAGUNATOUR CUP

Kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 14 jednostek.

LAGUNATOUR CUP 2021

Ostatnia aktualizacja : 25.02.2021, godz. 09:20

Lagunatour Cup 2021 zaplanowaliśmy w terminie 02.10.2021 – 09.10.2021
Do rywalizacji wytypowaliśmy jachty z oferty Adventure Charter,  Bavaria Cruiser 46 .
Monoflota, zwodowana w 2018 roku.
Do naszej dyspozycji firma Adventure Charter zablokowała 14 takich jednostek.
Jachty cumują w kameralnej i bezpiecznej Marinie Pirovac.

UWAGA 

 • Jachty zarejestrowane na 9 osób.
 • Cena: 2 300 euro   1 800 euro    (wpisowe w cenie czarteru)

Opłaty w bazie

 • Transit log                                                           175 euro
 • Taksa turystyczna                                               1,35 euro/os/dzień
 • Internet 20 GB                                                    30 euro 
 • Kaucja zwrotna                                                   1 600 euro 
 • Ubezpieczenie kaucji                                         150 euro (zwrotne) + 150 euro (bezzwrotne)
 • Wpłata rezerwacyjna                                          450  euro  (25% ceny ofertowej)

Jachty                                                                             Skipper
 1. Bavaria Cruiser 46 (Kore)                                                    Mariusz Głowacki
 2. Bavaria Cruiser 46 (Io)                                                         Przemek Łebkowski
 3. Bavaria Cruiser 46 (Metis)                                                   Jacek Baraniecki
 4. Bavaria Cruiser 46 (Janus)                                                   Marcin Zdebik
 5. Bavaria Cruiser 46 (Ketu)                                                    Edyta Puchała
 6. Bavaria Cruiser 46 (Dia)                                                       Ryszard Jaskóła
 7. Bavaria Cruiser 46 (Calisto)                                                 Krzysztof Zaręba
 8. Bavaria Cruiser 46 (Ceres)                                                  Rafał Zawisz
 9. Bavaria Cruiser 46 (Elara)                                                    Kamil Kaczmarczyk
 10. Bavaria Cruiser 46 (Milky Way)                                           Bogusław Cymerman
 11. Bavaria Cruiser 46 (Albedo)                                                Witold Tłuchowski
 12. Bavaria Cruiser 46 (Mondo)                                                Wojtek Gola
 13. Bavaria Cruiser 46 (Eris)                                                      Maciej Cybulski
 14. Bavaria Cruiser 46 (Mimas)                                                 Michał Będkowski
Warunki płatności

33%                            w ciągu 7 dni od potwierdzenia rezerwacji
33%                            do 01.05.2021
34%                            do 01.08.2021

 • W przypadku, gdy klient nie może podróżować z powodu ograniczeń COVID – 19, wystawiony zostanie voucher kredytowy o wartości wpłaconej kwoty. Dotyczy to sytuacji obostrzeń dotyczących podróży: obowiązkowej kwarantanny, brak możliwości dojazdu, odwołanych lotów, uniemożliwiających dotarcie do Chorwacji.
  Wymagane oficjalne potwierdzenie obostrzeń.
 • Dla zgłoszeń napływających od 01.01.2021,  stosowane będą obowiązujące w dniu zgłoszenia ceny armatora, z zastrzeżeniem:
 1.  minimalna cena za jacht zgłoszony do Lagunatour Cup 2021 to: 1 800 euro + opłaty bazy
 2. jeśli cena armatora będzie niższa, różnica w cenie zasili budżet Lagunatour Cup 2021 i wykorzystana zostanie na dofinansowanie opłat za mariny.
Program

SOBOTA               – PRZEJMOWANIE JACHTÓW
NIEDZIELA           –  WYŚCIG NR.1
PONIEDZIAŁEK    –  WYŚCIG NR.2
WTOREK               –  WYŚCIG NR.3
ŚRODA                  –  WYŚCIG NR.4
CZWARTEK            – WYŚCIG NR.5
PIĄTEK                   – POWRÓT DO PIROVACA
SOBOTA                 – CHECK OUT

Aplikacja eStela

How it works - eStela

Przebieg regat będzie monitorowany za pomocą obowiązkowej aplikacji eStela.

Instrukcja 

 1. W telefonie należy zainstalować aplikację eStela (iPhone, Android, Windows Phone);
 2. Zalogujcie się, używając hasła , które otrzymacie do soboty;
 3. Telefon powinien być cały czas zasilany w trakcie wyścigu;
 4. Włączcie transmisję przed rozpoczęciem wyścigu;
 5. Wyłączcie transmisję, po zakończeniu wyścigu;

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup 2021”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup ” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w Pirovacu (Marina Pirovac).
 2. Termin „Lagunatour Cup 2021” : 02.10.2021 – 09.10.2021
 3. „Lagunatour Cup 2021” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 46 (2018) z oferty Adventure Charter .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU armatora.
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup 2021” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia (KL,NNW, OC).
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie PANTAENIUS, oferowane na naszej stronie.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup 2021” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach. Wynik takiego etapu ustalony będzie zgodnie z zapisami  FORMUŁA LAGUNATOUR CUP 2021.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor – Krzysztof Zaręba, tel +48 501 263 371.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2021” – Regulamin.

 1. W „Lagunatour Cup 2021” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 46.
 2. Przebieg rywalizacji monitorowany będzie za pomocą aplikacji eStela. Użycie aplikacji jest obowiązkowe.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, oraz innych elementów wyposażenia jachtu musi być zgodny z ich przeznaczeniem.
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolony jest tylko „naturalny” sposób balastowania : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, lub dowolne rozmieszczenie załogi na jachcie.
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów z flotylli.
 10. Każdy jacht ma obowiązek używania aplikacji regatowej „eStela”, administrowanej przez Organizatora.
 11. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup 2021”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania, zdecydować o skróceniu trasy, lub skorygować godzinę startu.
 12. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 27 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach i ostrzeżeniach, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 13. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę.
 14. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 15. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 16. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 17. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 18. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 19
 19. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety: na podstawie aplikacji eStela. W przypadku awarii aplikacji: SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 20. Jachty, które ukończą etap później niż 4 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 21. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. O ile warunki pozwolą, zebrania Komisji Regatowej zaplanowane są na 20:00.
 22. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji.
 23. Załoga popełniająca falstart może sama zdecydować o ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu), lub czekać na decyzję Komandora, podejmowaną po przeanalizowaniu sytuacji w aplikacji „eStela”.
 24. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3 Regulaminu Regat.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup 2021” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        13 pkt.
 •        II   miejsce        12 pkt.
 •        III  miejsce        11 pkt.
 •        IV  miejsce        10 pkt.
 •        V   miejsce        9 pkt.
 •        VI  miejsce        8 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       6 pkt.
 •        IX miejsce         5 pkt.
 •        X miejsce          4 pkt.
 •        XI miejsce         3 pkt.
 •        XII miejsce        2 pkt.
 •        XIII miejsce      1 pkt.
 •       XIV miejsce       0 pkt.

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup 2021” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, zastosowanie mają zapisy zawarte w Regulaminie Regat.
 3. Komandor nadzoruje przestrzeganie niniejszych zapisów.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Wspomnienie z poprzednich lat

Lagunatour Cup 2020

13 x Bavaria Cruiser 45 (2014)
 • Wyścig nr.1     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6139/lagunatour-cup-2020-etap-1
 • Wyścig nr.2     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6145/lagunatour-cup-2020-etap-nr2
 • Wyścig nr.3     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6161/lagunatour-cup-2020-etap-nr3
 • Wyścig nr.4     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6163/lagunatour-cup-2020-etap-4
Tabela wyników
Uczestnik Jacht Wyścig 1

punkty (miejsce)

Wyścig 2

punkty (miejsce)

Wyścig 3

punkty (miejsce)

Wyścig 4

punkty (miejsce)

Miejsce
Krzysztof Blitvica 12 (2) 12 (2) 12 (2) 11  (3) I
Marcin Lućina 13 (1) 13 (1) 10 (4) 9 (5) II
Ryszard

Mariusz

Purara

Kasela

11 (3)

10 (4)

8 (6)

11 (3)

11 (3)

13 (1)

13 (1)

10 (4)

III

IV

Radek

Grzegorz

Witek

Kamil

Paweł

Opuh

Grujica

Golić

Pintula

Okljuc

9 (5)

8 (6)

6 (8)

1

7 (7)

1

7 (7)

9 (5)

6 (8)

10 (4)

9 (5)

3 (11)

6 (8)

2 (12)

1

6 (8)

7 (7)

5 (9)

12 (2)

2 (12)

V

VI

VII

VIII

IX

Bogdan

Wojtek

Przemek

Gustac

Lunga

Sikica

1

4 (10)

5 (9)

4 (10)

1

1

5 (9)

8 (6)

7 (7)

8 (6)

4 (10)

1 (13)

X

XI

XII

Rafał / Arek Grega (11) 5 (9) 4 (10) 3 (11) XIII

Lagunatour Cup 2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu,  D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Wizualizacja pierwszego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5153/lagunatour-cup-2019-etap-1

Wizualizacja drugiego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5166/lagunatour-cup-2019-etap-2

Wizualizacja trzeciego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5167/lagunatour-cup-2019-etap-3

Wizualizacja czwartego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5171/lagunatour-cup-2019-etap-4

Wizualizacja piątego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5173/lagunatour-cup-2019-etap-5

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman     
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

 

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć