LAGUNATOUR CUP

LAGUNATOUR CUP 2020

Cykliczne, kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 13 jednostek.

Bavaria Cruiser 45 (2014)

Wyposażenie : ster strumieniowy, webasto, 20 GB internetu, plotter GPS w kokpicie, rolowane żagle, silnik do pontonu.

Informacja od Adventure Charter w Sukosanie  – ważne.
Opłaty w marinie
 • Transit log                                  : 175 euro – biuro „Adventure Charter”
 • Taksa turystyczna                      : 1,40 euro/os/dzień – biuro „Adventure Charter”
 • Kaucja zwrotna                          : 1600 euro – biuro „Adventure Charter”
 • Ubezpieczenie kaucji                : 150 euro (zwrotne) + 150 euro (bezzwrotne) / opcja
 • Alternatywne ubezp. kaucji      : ubezpieczenie Pantaenius – kliknij ! / opcja
 • Opłata za mariny na trasie       : 230 euro – płatne u Komandora (Krzysztof Zaręba)
 • Uroczysta kolacja w Pirovacu   : 27 euro/os – płatne u Komandora (Krzysztof Zaręba)
Ubezpieczenie uczestników
 • Ubezpieczenie turystyczne – kliknij !   – oferta Staszka Pliszko (uczestnik ) / opcja
 • Karta Ubezpieczenia Europejskiego ECUZ (NFZ) – zalecana
Program Lagunatour Cup 2020
 • sobota                 / przejęcie jachtów i zaokrętowanie, wieczór powitalny
 • niedziela             / 1 wyścig na trasie Sukosan – Sukosan, powrót do mariny macierzystej.
 • poniedziałek      / 2 wyścig na trasie Sukosan – Biograd.  Marina Kornati, w cenie 108 euro – 35% = 70 euro
 • wtorek                / 3 wyścig na trasie Biograd – P.N. Kornati. Marina Piskera. Cena 100 euro – 30% = 70 euro.
 • środa                  / 4 wyścig na trasie P.N. Kornati – Primosten.  Cena portu 55 euro.
 • czwartek             / 5 wyścig na trasie Primosten – Pirovać.
  Zarezerwowana marina w super promocyjnej cenie 35 euro (w związku z rezerwacją restauracji).
  W restauracji na terenie mariny, uroczysta kolacja, z ogłoszeniem wyników regat.
 • piątek                 / powrót do D-Marin Dalmacija w Sukosanie , do 18:00
 • sobota               / wyokrętowanie, do 08:30.
Informacja turystyczna
 1. Sukosan / chcącym zagospodarować czas wolny w Sukošanie, polecamy wycieczkę do Zadaru.
 2. Biograd / ciekawa zabytkowa starówka z licznymi knajpkami, pubami i cukierniami. Polecamy „Konobę Kociol”. Więcej o Biogradzie na Moru znajdziecie na stronie KierunekChorwacja.pl 
 3. Kornati / zatrzymujemy się w Marinie Piškera.  Informacje o P.N. Kornati . Bilety do PN Kornati są wliczone w cenę dziennego postoju i obowiązują do dnia wypłynięcia z mariny, do godz. 19:00.
 4. Primošten / bardzo ładna starówka. Polecamy spacer malowniczymi uliczkami. Więcej o Primoštenie znajdziecie w przewodniku.
 5. Pirovac / tu zaplanowaliśmy naszą uroczystą kolację z ogłoszeniem wyników regat. Będą dla nas przygotowane miejsca w marinie.
Tabela wyników
Uczestnik Jacht Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
Artur Lunga
Bogdan Gustac
Grzegorz Grujica
Kamil Pintula
Krzysztof Blitvica
Marcin Lućina
Mariusz Kasela
Paweł Śkanji
Przemek Sikica
Radek Opuh
Rafał / Arek Grega
Ryszard Purara
Witek Golić
UWAGAarmator zastrzega sobie prawo zmiany wstępnie  przydzielonych jachtów (z przyczyn technicznych)

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup 2020”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup ” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w Sukošanie (D-Marin Dalmacija).
 2. Termin „Lagunatour Cup 2020” : 03.10.2020 – 10.10.2020
 3. „Lagunatour Cup 2020” przeprowadzony zostanie na porównywalnych jachtach Bavaria Cruiser 45 .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów „Ogólne Warunki Czarteru
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup 2020” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia (KL,NNW, OC).
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie PANTAENIUS, oferowane na stronie.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup 2020” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach. Wynik takiego etapu ustalony będzie zgodnie z zapisami  FORMUŁA LAGUNATOUR CUP 2020.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor – Krzysztof Zaręba, tel +48 501 263 371.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2020” – Regulamin.

 1. W „Lagunatour Cup 2020” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 45.
 2. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 3. Sposób użycia bimini, szprycbudy, oraz innych elementów wyposażenia jachtu musi być zgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 5. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.4
 6. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 7. Dozwolony jest tylko „naturalny” sposób balastowania : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, lub dowolne rozmieszczenie załogi na jachcie.
 8. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu jachtów.
 9. Każdy jacht ma obowiązek używania aplikacji regatowej „eStela”, administrowanej przez Organizatora.
 10. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup 2020”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, lub zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania.
 11. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 27 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach i ostrzeżeniach, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 12. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę.
 13. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 14. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 15. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 16. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 17. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 18
 18. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety:  SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 19. Jachty, które ukończą etap później niż 4 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 20. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie.
 21. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji.
 22. Załoga popełniająca falstart może sama zdecydować o ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu), lub czekać na decyzję Komandora, podejmowaną po przeanalizowaniu sytuacji w aplikacji „eStela”.
 23. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 2 Regulaminu Regat.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup 2020” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        13 pkt.
 •        II   miejsce        12 pkt.
 •        III  miejsce        11 pkt.
 •        IV  miejsce        10 pkt.
 •        V   miejsce        9 pkt.
 •        VI  miejsce        8 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       6 pkt.
 •        IX miejsce         5 pkt.
 •        X miejsce          4 pkt.
 •        XI miejsce         3 pkt.
 •        XII miejsce        2 pkt.
 •        XIII miejsce      1 pkt.

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup 2020” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, zastosowanie mają zapisy zawarte w Regulaminie Regat.
 3. Komandor nadzoruje przestrzeganie niniejszych zapisów.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

 

„Lagunatour Cup 2019” ,  05.10.2019 – 12.10.2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu,  D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Wizualizacja pierwszego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5153/lagunatour-cup-2019-etap-1?fbclid=IwAR3F0b9V6s_MBsyeDVHvrdmuy59NXyiAiSMQf3pPkxTyBJsUAbuiRo9tYN4

Wizualizacja drugiego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5166/lagunatour-cup-2019-etap-2

Wizualizacja trzeciego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5167/lagunatour-cup-2019-etap-3

Wizualizacja czwartego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5171/lagunatour-cup-2019-etap-4

Wizualizacja piątego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5173/lagunatour-cup-2019-etap-5

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman     
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

PROGRAM LAGUNATOUR CUP 2019

TRASA

Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

 

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

LAGUNATOUR CUP

LAGUNATOUR CUP 2020

Cykliczne, kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 13 jednostek.

Bavaria Cruiser 45 (2014)

Wyposażenie : ster strumieniowy, webasto, 20 GB internetu, plotter GPS w kokpicie, rolowane żagle, silnik do pontonu.

Informacja od Adventure Charter w Sukosanie  – ważne.
Opłaty w marinie
 • Transit log                                  : 175 euro – biuro „Adventure Charter”
 • Taksa turystyczna                      : 1,40 euro/os/dzień – biuro „Adventure Charter”
 • Kaucja zwrotna                          : 1600 euro – biuro „Adventure Charter”
 • Ubezpieczenie kaucji                : 150 euro (zwrotne) + 150 euro (bezzwrotne) / opcja
 • Alternatywne ubezp. kaucji      : ubezpieczenie Pantaenius – kliknij ! / opcja
 • Opłata za mariny na trasie       : 230 euro – płatne u Komandora (Krzysztof Zaręba)
 • Uroczysta kolacja w Pirovacu   : 27 euro/os – płatne u Komandora (Krzysztof Zaręba)
Ubezpieczenie uczestników
 • Ubezpieczenie turystyczne – kliknij !   – oferta Staszka Pliszko (uczestnik ) / opcja
 • Karta Ubezpieczenia Europejskiego ECUZ (NFZ) – zalecana
Program Lagunatour Cup 2020
 • sobota                 / przejęcie jachtów i zaokrętowanie, wieczór powitalny
 • niedziela             / 1 wyścig na trasie Sukosan – Sukosan, powrót do mariny macierzystej.
 • poniedziałek      / 2 wyścig na trasie Sukosan – Biograd.  Marina Kornati, w cenie 108 euro – 35% = 70 euro
 • wtorek                / 3 wyścig na trasie Biograd – P.N. Kornati. Marina Piskera. Cena 100 euro – 30% = 70 euro.
 • środa                  / 4 wyścig na trasie P.N. Kornati – Primosten.  Cena portu 55 euro.
 • czwartek             / 5 wyścig na trasie Primosten – Pirovać.
  Zarezerwowana marina w super promocyjnej cenie 35 euro (w związku z rezerwacją restauracji).
  W restauracji na terenie mariny, uroczysta kolacja, z ogłoszeniem wyników regat.
 • piątek                 / powrót do D-Marin Dalmacija w Sukosanie , do 18:00
 • sobota               / wyokrętowanie, do 08:30.
Informacja turystyczna
 1. Sukosan / chcącym zagospodarować czas wolny w Sukošanie, polecamy wycieczkę do Zadaru.
 2. Biograd / ciekawa zabytkowa starówka z licznymi knajpkami, pubami i cukierniami. Polecamy „Konobę Kociol”. Więcej o Biogradzie na Moru znajdziecie na stronie KierunekChorwacja.pl 
 3. Kornati / zatrzymujemy się w Marinie Piškera.  Informacje o P.N. Kornati . Bilety do PN Kornati są wliczone w cenę dziennego postoju i obowiązują do dnia wypłynięcia z mariny, do godz. 19:00.
 4. Primošten / bardzo ładna starówka. Polecamy spacer malowniczymi uliczkami. Więcej o Primoštenie znajdziecie w przewodniku.
 5. Pirovac / tu zaplanowaliśmy naszą uroczystą kolację z ogłoszeniem wyników regat. Będą dla nas przygotowane miejsca w marinie.
Tabela wyników
Uczestnik Jacht Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
Artur Lunga
Bogdan Gustac
Grzegorz Grujica
Kamil Pintula
Krzysztof Blitvica
Marcin Lućina
Mariusz Kasela
Paweł Śkanji
Przemek Sikica
Radek Opuh
Rafał / Arek Grega
Ryszard Purara
Witek Golić
UWAGAarmator zastrzega sobie prawo zmiany wstępnie  przydzielonych jachtów (z przyczyn technicznych)

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup 2020”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup ” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w Sukošanie (D-Marin Dalmacija).
 2. Termin „Lagunatour Cup 2020” : 03.10.2020 – 10.10.2020
 3. „Lagunatour Cup 2020” przeprowadzony zostanie na porównywalnych jachtach Bavaria Cruiser 45 .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów „Ogólne Warunki Czarteru
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup 2020” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia (KL,NNW, OC).
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie PANTAENIUS, oferowane na stronie.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup 2020” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach. Wynik takiego etapu ustalony będzie zgodnie z zapisami  FORMUŁA LAGUNATOUR CUP 2020.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor – Krzysztof Zaręba, tel +48 501 263 371.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2020” – Regulamin.

 1. W „Lagunatour Cup 2020” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 45.
 2. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 3. Sposób użycia bimini, szprycbudy, oraz innych elementów wyposażenia jachtu musi być zgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 5. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.4
 6. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 7. Dozwolony jest tylko „naturalny” sposób balastowania : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, lub dowolne rozmieszczenie załogi na jachcie.
 8. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu jachtów.
 9. Każdy jacht ma obowiązek używania aplikacji regatowej „eStela”, administrowanej przez Organizatora.
 10. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup 2020”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, lub zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania.
 11. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 27 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach i ostrzeżeniach, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 12. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę.
 13. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 14. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 15. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 16. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 17. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 18
 18. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety:  SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 19. Jachty, które ukończą etap później niż 4 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 20. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie.
 21. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji.
 22. Załoga popełniająca falstart może sama zdecydować o ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu), lub czekać na decyzję Komandora, podejmowaną po przeanalizowaniu sytuacji w aplikacji „eStela”.
 23. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 2 Regulaminu Regat.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup 2020” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        13 pkt.
 •        II   miejsce        12 pkt.
 •        III  miejsce        11 pkt.
 •        IV  miejsce        10 pkt.
 •        V   miejsce        9 pkt.
 •        VI  miejsce        8 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       6 pkt.
 •        IX miejsce         5 pkt.
 •        X miejsce          4 pkt.
 •        XI miejsce         3 pkt.
 •        XII miejsce        2 pkt.
 •        XIII miejsce      1 pkt.

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup 2020” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, zastosowanie mają zapisy zawarte w Regulaminie Regat.
 3. Komandor nadzoruje przestrzeganie niniejszych zapisów.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

 

„Lagunatour Cup 2019” ,  05.10.2019 – 12.10.2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu,  D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Wizualizacja pierwszego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5153/lagunatour-cup-2019-etap-1?fbclid=IwAR3F0b9V6s_MBsyeDVHvrdmuy59NXyiAiSMQf3pPkxTyBJsUAbuiRo9tYN4

Wizualizacja drugiego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5166/lagunatour-cup-2019-etap-2

Wizualizacja trzeciego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5167/lagunatour-cup-2019-etap-3

Wizualizacja czwartego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5171/lagunatour-cup-2019-etap-4

Wizualizacja piątego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5173/lagunatour-cup-2019-etap-5

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman     
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

PROGRAM LAGUNATOUR CUP 2019

TRASA

Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

 

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć