LAGUNACZARTER CUP

Kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
W sezonie 2022 spotykamy się po raz 14. Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 16 jednostek.

LAGUNACZARTER CUP 2022

Ostatnia aktualizacja : 21.10.2021

Lagunaczarter Cup 2022 zaplanowaliśmy w terminie 01.10.2022 – 08.10.2022
Do rywalizacji wytypowaliśmy jachty z oferty Adventure Charter:  Bavarie Cruiser 45 + Bavarie Cruiser 46. Jachty, zwodowane w latach 2014 – 2017.
Obydwa typy Bavarii, to bliźniacze konstrukcje, o takich samych parametrach.
Do naszej dyspozycji firma Adventure Charter zablokowała 16 takich jednostek.
Jachty stacjonują w  D-Marin Dalmacija.

WYKAZ JACHTÓW I UCZESTNIKÓW

 1. Bavaria C 45  (Škuj)        –  zobacz jacht       –  Wojtek Gola
 2. Bavaria C 45  (Sikica)      –  zobacz jacht      –   Przemek Łebkowski
 3. Bavaria C 45  (Golić)       –  zobacz jacht       –   Witold Tłuchowski
 4. Bavaria C 45  (Kasela)     –  zobacz jacht      –   Mariusz Głowacki
 5. Bavaria C 45  (Gustac)    –  zobacz jacht      –   Bogusław Cymerman
 6. Bavaria C 45  (Lavsa)       –  zobacz jacht     –   Kamil Kaczmarczyk
 7. Bavaria C 45  (Oključ)      –  zobacz jacht      –   Wacław Martynowicz
 8. Bavaria C 45  (Volić)         –  zobacz jacht      –   Krzysztof Zaręba
 9. Bavaria C 45  (Purara)     –  zobacz jacht      –   Ryszard Jaskóła
 10. Bavaria C 45  (Piškera)     –  zobacz jacht     –   Rafał Mania
 11. Bavaria C 45  (Grego)       –  zobacz jacht      –   Jan Kayser
 12. Bavaria C 45  (Škanj)        –  zobacz jacht      –   Mieczysław Wołoszyn
 13. Bavaria C 45  (Lunga)       –  zobacz jacht      –   Rafał Zawisz
 14. Bavaria C 46  (Arta)          –  zobacz jacht       –   Grzegorz Sieja
 15. Bavaria C 46  (Rava)         –  zobacz jacht       –   Kuba Gajewski
 16. Bavaria C 46  (Sestrica)    –  zobacz jacht       –   Grzegorz Owczarek
 17. Bavaria C 46 (Lianna)       –  zobacz jacht        –   Jacek Gniłka

Opłaty w bazie, w dniu zaokrętowania

 • Transit log                                                           175 euro
 • Taksa turystyczna                                               1,35 euro/os/dzień
 • Silnik do pontonu                                               80 euro   w cenie czarteru
 • Internet 20 GB                                                    30 euro    w cenie czarteru
 • Kaucja zwrotna                                                   1 600 euro 
 • Ubezpieczenie kaucji                                         150 euro (zwrotne) + 150 euro (bezzwrotne)
Check in

Przejmowanie jachtów w sobotę, od godz. 17:00. Możliwa jest sytuacja wcześniejszej procedury, zależnie od sytuacji w bazie.

Check out

Powrót do bazy w piątek wieczorem, lub w sobotę rano, w godzinach umożliwiających inspekcję podwodnej części kadłuba. Wyokrętowanie, sobota do godz. 08:30.
Nurem pracuje w piątek o godz.  17:00, oraz w sobotę o godz. 08:00.
Ponadstandardowa inspekcja nurka – dopłata 50 euro.

 

Aplikacja eStela

How it works - eStela

Przebieg regat będzie monitorowany za pomocą obowiązkowej aplikacji eStela.

Instrukcja 

 1. W telefonie należy zainstalować aplikację eStela (iPhone, Android, Windows Phone);
 2. Zalogujcie się, używając hasła , które otrzymacie do soboty;
 3. Telefon powinien być cały czas zasilany w trakcie wyścigu;
 4. Włączcie transmisję przed rozpoczęciem wyścigu;
 5. Wyłączcie transmisję, po zakończeniu wyścigu;

 • „Lagunaczarter Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunaczarter Cup 2022”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunaczarter Cup 2022 ” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w D-Marin Dalmacija (Sukosan).
 2. Termin „Lagunaczarter Cup 2022” : 01.10.2022 – 08.10.2022
 3. „Lagunaczarter Cup 2022” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 45 (2014) oraz Bavaria Cruiser 46 (2016,2017), z oferty Adventure Charter .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU armatora.
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunaczarter Cup 2022” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia indywidualne (KL,NNW, OC). Kontakt do naszego „lagunkowego” agenta ubezpieczeniowego : Staszek Pliszko, tel. +48 606 946 847, e-mail: staszek@crtstudio.eu
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO , z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie PANTAENIUS, oferowane na naszej stronie.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunaczarter Cup 2022” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.

Formuła „Lagunaczarter Cup 2022” 

 1. W „Lagunaczarter Cup 2022” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 45 (2014) oraz Bavaria Cruiser 46 (2017).
 2. Przebieg rywalizacji monitorowany będzie za pomocą aplikacji eStela. Użycie aplikacji jest obowiązkowe.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, nie jest objęty żadnymi ograniczeniami
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolone są tylko „naturalne” sposób balastowania, takie jak : załoga na burcie, z nogami na zewnątrz lub inne rozmieszczenie załogi na jachcie, bez wykorzystywania urządzeń o których mowa w p. 8.
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów z flotylli.
 10. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup 2022”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania, zdecydować o skróceniu trasy, lub skorygować godzinę startu.
 11. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 26 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach aplikacji WINDY i w ostrzeżeniach meteo służb chorwackich, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 12. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę, bez względu na powód odwołania wyścigu.
 13. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 14. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 15. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne, charakterystyczne obiekty naturalne, oraz wirtualne punkty i linie wygenerowane w aplikacji eStela.
 16. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 17. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 18
 18. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety: na podstawie aplikacji eStela. W przypadku awarii aplikacji: SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 19. Jachty, które ukończą etap później niż 3 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 20. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. O ile warunki pozwolą, zebrania Komisji Regatowej zaplanowane są na 20:00.
 21. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji, najpóźniej 3 minuty po sygnale startowym.
 22. Załoga oprotestowana za falstart, sama decyduje o kontynuowaniu biegu lub ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu). Dokładna analiza sytuacji spornej w aplikacji eStela, możliwa jest dopiero po zakończeniu wyścigu.
 23. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3 Regulaminu Regat.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunaczarter Cup 2021” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        16 pkt.
 •        II   miejsce        15 pkt.
 •        III  miejsce        14 pkt.
 •        IV  miejsce        13 pkt.
 •        V   miejsce        12 pkt.
 •        VI  miejsce        11 pkt.
 •        VII miejsce        10 pkt.
 •        VIII miejsce       9 pkt.
 •        IX miejsce         8 pkt.
 •        X miejsce          7 pkt.
 •        XI miejsce         6 pkt.
 •        XII miejsce        5 pkt.
 •        XIII miejsce      4 pkt.
 •       XIV miejsce       3 pkt.
 •       XV miejsca        2 pkt.
 •       XVI miejsce       1 pkt

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Protesty,  Komisja Regatowa i zasady rozstrzygania

Skład Komisji Regatowej

  • Komandor :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
  • Komisja Regatowa: kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2022” .
  • Komandor czuwa nad przestrzeganiem REGULAMINU REGAT, sam nie biorąc udziału w głosowaniu zgłoszonych protestów.
  1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
  2. W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, protest zostaje oddalony.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Wspomnienie z poprzednich lat

Lagunatour Cup 2021

Podgląd etapu nr.1 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8445/lagunatour-cup-2021-no1-niedziela

Podgląd etapu nr.2 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8458/poniedzialek-1

Podgląd etapu 3 (środa 1) 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8473/sroda-nr1

Podgląd etapu nr. 4 (środa 2)

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8477/sroda-2

Podgląd etapu nr. 5

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8480/czwartek-final-lagunatour-cup-2021

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Krzysztof  – 14 + 12 +15+ 15 + 13 = 57
 2. Jan  –  11 + 15 + 15 + 13 + 12 = 55
 3. Kuba – 12 + 14 + 14 + 11 + 14 = 54
 4. Ryszard – 13 + 13 + 12 + 13 + 7 = 51
 5. Grzegorz O.-  10 +10 + 6 + 11 + 12 = 43
 6. Rafał M. –  5 + 9 + 14 + 10 .+ 5 = 38
 7. Wojtek G. –  9 + 7 + 7 +5 + 11 = 34
 8. Mariusz – 15 + 6 + 4 + 8 + 3 = 33
 9. Kamil –  6 + 8 + 10 +9 + 0 = 33
 10. Grzegorz S. –  4 + 11 + 9 + 3 + 10 = 30
 11. Rafał Z. – 1 + 4 + 8 + 7 + 6 = 25
 12. Wojtek K. – 8 + 5 + 3 + 1 + 8 = 24
 13. Jacek – 3 + 3 + 1 + 4 + 9 = 19
 14. Bogdan – 7 + 0 + 5 + 2 + 4 = 18
 15. Przemek – 0 +2 + 2 + 6 + 2 = 12
 16. Michał –  2 + 1 + 1 + 0 + 0 = 4
Jachty                                                                             Skipper
 1. Bavaria Cruiser 46 (Kore)                                                    Mariusz Głowacki / +48 602 490 719
 2. Bavaria Cruiser 46 (Io)                                                         Przemek Łebkowski / +48 518 183 280
 3. Bavaria Cruiser 46 (Metis)                                                   Jacek Baraniecki / +48 694 041 065
 4. Bavaria Cruiser 46 (Janus)                                                   Grzegorz Owczarek / +48 502 300 519
 5. Bavaria Cruiser 46 (Ketu)                                                    Rafał Mania / +48 695 289 116
 6. Bavaria Cruiser 46 (Dia)                                                       Ryszard Jaskóła / +48 517 301 577
 7. Bavaria Cruiser 46 (Calisto)                                                 Krzysztof Zaręba +48 501 263 371
 8. Bavaria Cruiser 46 (Ceres)                                                  Rafał Zawisz / +48 604 580 907
 9. Bavaria Cruiser 46 (Elara)                                                    Kamil Kaczmarczyk / +48 608 227 078
 10. Bavaria Cruiser 46 (Milky Way)                                           Bogusław Cymerman / +48 602898 860
 11. Bavaria Cruiser 46 (Albedo)                                                Jan Kayser
 12. Bavaria Cruiser 46 (Mondo)                                                Wojtek Gola
 13. Bavaria Cruiser 46 (Eris)                                                      Kuba Gajewski
 14. Bavaria Cruiser 46 (Mimas)                                                 Michał Będkowski
 15. Bavaria Cruiser 46 (Titan)                                                    Grzegorz Sieja
 16. Bavaria Cruiser 46 (Nabu)                                                    Wojtek Kubacki
WAŻNA INFORMACJE
 • Koszt portów i marin na trasie (cena dla 1 jachtu)

Marina Pirovać     –  w cenie czarteru
Zlarin                     – 420 kn (ok. 59 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda
Rogoznica             – 390 kn (ok. 55 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego
Primosten             – 420 kn (ok. 59 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego

Razem koszt marin i portów na trasie  =  173 euro / jacht

W sobotę i niedzielę będzie zbierana składka na mariny i uroczystą kolację
 • Koszty portów                         173 euro
 • Uroczysta kolacja                   ilość załogantów (bez skipperów) x 37 euro

Lagunatour Cup 202o

13 x Bavaria Cruiser 45 (2014)
 • Wyścig nr.1     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6139/lagunatour-cup-2020-etap-1
 • Wyścig nr.2     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6145/lagunatour-cup-2020-etap-nr2
 • Wyścig nr.3     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6161/lagunatour-cup-2020-etap-nr3
 • Wyścig nr.4     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6163/lagunatour-cup-2020-etap-4
Tabela wyników
Uczestnik Jacht Wyścig 1

punkty (miejsce)

Wyścig 2

punkty (miejsce)

Wyścig 3

punkty (miejsce)

Wyścig 4

punkty (miejsce)

Miejsce
Krzysztof Blitvica 12 (2) 12 (2) 12 (2) 11  (3) I
Marcin Lućina 13 (1) 13 (1) 10 (4) 9 (5) II
Ryszard

Mariusz

Purara

Kasela

11 (3)

10 (4)

8 (6)

11 (3)

11 (3)

13 (1)

13 (1)

10 (4)

III

IV

Radek

Grzegorz

Witek

Kamil

Paweł

Opuh

Grujica

Golić

Pintula

Okljuc

9 (5)

8 (6)

6 (8)

1

7 (7)

1

7 (7)

9 (5)

6 (8)

10 (4)

9 (5)

3 (11)

6 (8)

2 (12)

1

6 (8)

7 (7)

5 (9)

12 (2)

2 (12)

V

VI

VII

VIII

IX

Bogdan

Wojtek

Przemek

Gustac

Lunga

Sikica

1

4 (10)

5 (9)

4 (10)

1

1

5 (9)

8 (6)

7 (7)

8 (6)

4 (10)

1 (13)

X

XI

XII

Rafał / Arek Grega (11) 5 (9) 4 (10) 3 (11) XIII

Lagunatour Cup 2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu,  D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Wizualizacja pierwszego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5153/lagunatour-cup-2019-etap-1

Wizualizacja drugiego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5166/lagunatour-cup-2019-etap-2

Wizualizacja trzeciego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5167/lagunatour-cup-2019-etap-3

Wizualizacja czwartego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5171/lagunatour-cup-2019-etap-4

Wizualizacja piątego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5173/lagunatour-cup-2019-etap-5

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman     
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

 

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

LAGUNACZARTER CUP

Kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe.
W sezonie 2022 spotykamy się po raz 14. Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 16 jednostek.

LAGUNACZARTER CUP 2022

Ostatnia aktualizacja : 21.10.2021

Lagunaczarter Cup 2022 zaplanowaliśmy w terminie 01.10.2022 – 08.10.2022
Do rywalizacji wytypowaliśmy jachty z oferty Adventure Charter:  Bavarie Cruiser 45 + Bavarie Cruiser 46. Jachty, zwodowane w latach 2014 – 2017.
Obydwa typy Bavarii, to bliźniacze konstrukcje, o takich samych parametrach.
Do naszej dyspozycji firma Adventure Charter zablokowała 16 takich jednostek.
Jachty stacjonują w  D-Marin Dalmacija.

WYKAZ JACHTÓW I UCZESTNIKÓW

 1. Bavaria C 45  (Škuj)        –  zobacz jacht       –  Wojtek Gola
 2. Bavaria C 45  (Sikica)      –  zobacz jacht      –   Przemek Łebkowski
 3. Bavaria C 45  (Golić)       –  zobacz jacht       –   Witold Tłuchowski
 4. Bavaria C 45  (Kasela)     –  zobacz jacht      –   Mariusz Głowacki
 5. Bavaria C 45  (Gustac)    –  zobacz jacht      –   Bogusław Cymerman
 6. Bavaria C 45  (Lavsa)       –  zobacz jacht     –   Kamil Kaczmarczyk
 7. Bavaria C 45  (Oključ)      –  zobacz jacht      –   Wacław Martynowicz
 8. Bavaria C 45  (Volić)         –  zobacz jacht      –   Krzysztof Zaręba
 9. Bavaria C 45  (Purara)     –  zobacz jacht      –   Ryszard Jaskóła
 10. Bavaria C 45  (Piškera)     –  zobacz jacht     –   Rafał Mania
 11. Bavaria C 45  (Grego)       –  zobacz jacht      –   Jan Kayser
 12. Bavaria C 45  (Škanj)        –  zobacz jacht      –   Mieczysław Wołoszyn
 13. Bavaria C 45  (Lunga)       –  zobacz jacht      –   Rafał Zawisz
 14. Bavaria C 46  (Arta)          –  zobacz jacht       –   Grzegorz Sieja
 15. Bavaria C 46  (Rava)         –  zobacz jacht       –   Kuba Gajewski
 16. Bavaria C 46  (Sestrica)    –  zobacz jacht       –   Grzegorz Owczarek
 17. Bavaria C 46 (Lianna)       –  zobacz jacht        –   Jacek Gniłka

Opłaty w bazie, w dniu zaokrętowania

 • Transit log                                                           175 euro
 • Taksa turystyczna                                               1,35 euro/os/dzień
 • Silnik do pontonu                                               80 euro   w cenie czarteru
 • Internet 20 GB                                                    30 euro    w cenie czarteru
 • Kaucja zwrotna                                                   1 600 euro 
 • Ubezpieczenie kaucji                                         150 euro (zwrotne) + 150 euro (bezzwrotne)
Check in

Przejmowanie jachtów w sobotę, od godz. 17:00. Możliwa jest sytuacja wcześniejszej procedury, zależnie od sytuacji w bazie.

Check out

Powrót do bazy w piątek wieczorem, lub w sobotę rano, w godzinach umożliwiających inspekcję podwodnej części kadłuba. Wyokrętowanie, sobota do godz. 08:30.
Nurem pracuje w piątek o godz.  17:00, oraz w sobotę o godz. 08:00.
Ponadstandardowa inspekcja nurka – dopłata 50 euro.

 

Aplikacja eStela

How it works - eStela

Przebieg regat będzie monitorowany za pomocą obowiązkowej aplikacji eStela.

Instrukcja 

 1. W telefonie należy zainstalować aplikację eStela (iPhone, Android, Windows Phone);
 2. Zalogujcie się, używając hasła , które otrzymacie do soboty;
 3. Telefon powinien być cały czas zasilany w trakcie wyścigu;
 4. Włączcie transmisję przed rozpoczęciem wyścigu;
 5. Wyłączcie transmisję, po zakończeniu wyścigu;

 • „Lagunaczarter Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunaczarter Cup 2022”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunaczarter Cup 2022 ” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w D-Marin Dalmacija (Sukosan).
 2. Termin „Lagunaczarter Cup 2022” : 01.10.2022 – 08.10.2022
 3. „Lagunaczarter Cup 2022” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 45 (2014) oraz Bavaria Cruiser 46 (2016,2017), z oferty Adventure Charter .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów OGÓLNYCH WARUNKÓW CZARTERU armatora.
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunaczarter Cup 2022” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia indywidualne (KL,NNW, OC). Kontakt do naszego „lagunkowego” agenta ubezpieczeniowego : Staszek Pliszko, tel. +48 606 946 847, e-mail: staszek@crtstudio.eu
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO , z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie PANTAENIUS, oferowane na naszej stronie.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunaczarter Cup 2022” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.

Formuła „Lagunaczarter Cup 2022” 

 1. W „Lagunaczarter Cup 2022” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 45 (2014) oraz Bavaria Cruiser 46 (2017).
 2. Przebieg rywalizacji monitorowany będzie za pomocą aplikacji eStela. Użycie aplikacji jest obowiązkowe.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, nie jest objęty żadnymi ograniczeniami
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolone są tylko „naturalne” sposób balastowania, takie jak : załoga na burcie, z nogami na zewnątrz lub inne rozmieszczenie załogi na jachcie, bez wykorzystywania urządzeń o których mowa w p. 8.
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów z flotylli.
 10. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup 2022”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania, zdecydować o skróceniu trasy, lub skorygować godzinę startu.
 11. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 26 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach aplikacji WINDY i w ostrzeżeniach meteo służb chorwackich, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 12. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę, bez względu na powód odwołania wyścigu.
 13. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 14. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 15. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne, charakterystyczne obiekty naturalne, oraz wirtualne punkty i linie wygenerowane w aplikacji eStela.
 16. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 17. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 18
 18. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety: na podstawie aplikacji eStela. W przypadku awarii aplikacji: SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 19. Jachty, które ukończą etap później niż 3 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 20. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. O ile warunki pozwolą, zebrania Komisji Regatowej zaplanowane są na 20:00.
 21. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji, najpóźniej 3 minuty po sygnale startowym.
 22. Załoga oprotestowana za falstart, sama decyduje o kontynuowaniu biegu lub ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu). Dokładna analiza sytuacji spornej w aplikacji eStela, możliwa jest dopiero po zakończeniu wyścigu.
 23. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3 Regulaminu Regat.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunaczarter Cup 2021” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        16 pkt.
 •        II   miejsce        15 pkt.
 •        III  miejsce        14 pkt.
 •        IV  miejsce        13 pkt.
 •        V   miejsce        12 pkt.
 •        VI  miejsce        11 pkt.
 •        VII miejsce        10 pkt.
 •        VIII miejsce       9 pkt.
 •        IX miejsce         8 pkt.
 •        X miejsce          7 pkt.
 •        XI miejsce         6 pkt.
 •        XII miejsce        5 pkt.
 •        XIII miejsce      4 pkt.
 •       XIV miejsce       3 pkt.
 •       XV miejsca        2 pkt.
 •       XVI miejsce       1 pkt

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Protesty,  Komisja Regatowa i zasady rozstrzygania

Skład Komisji Regatowej

  • Komandor :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
  • Komisja Regatowa: kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2022” .
  • Komandor czuwa nad przestrzeganiem REGULAMINU REGAT, sam nie biorąc udziału w głosowaniu zgłoszonych protestów.
  1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
  2. W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, protest zostaje oddalony.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Wspomnienie z poprzednich lat

Lagunatour Cup 2021

Podgląd etapu nr.1 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8445/lagunatour-cup-2021-no1-niedziela

Podgląd etapu nr.2 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8458/poniedzialek-1

Podgląd etapu 3 (środa 1) 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8473/sroda-nr1

Podgląd etapu nr. 4 (środa 2)

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8477/sroda-2

Podgląd etapu nr. 5

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/8480/czwartek-final-lagunatour-cup-2021

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Krzysztof  – 14 + 12 +15+ 15 + 13 = 57
 2. Jan  –  11 + 15 + 15 + 13 + 12 = 55
 3. Kuba – 12 + 14 + 14 + 11 + 14 = 54
 4. Ryszard – 13 + 13 + 12 + 13 + 7 = 51
 5. Grzegorz O.-  10 +10 + 6 + 11 + 12 = 43
 6. Rafał M. –  5 + 9 + 14 + 10 .+ 5 = 38
 7. Wojtek G. –  9 + 7 + 7 +5 + 11 = 34
 8. Mariusz – 15 + 6 + 4 + 8 + 3 = 33
 9. Kamil –  6 + 8 + 10 +9 + 0 = 33
 10. Grzegorz S. –  4 + 11 + 9 + 3 + 10 = 30
 11. Rafał Z. – 1 + 4 + 8 + 7 + 6 = 25
 12. Wojtek K. – 8 + 5 + 3 + 1 + 8 = 24
 13. Jacek – 3 + 3 + 1 + 4 + 9 = 19
 14. Bogdan – 7 + 0 + 5 + 2 + 4 = 18
 15. Przemek – 0 +2 + 2 + 6 + 2 = 12
 16. Michał –  2 + 1 + 1 + 0 + 0 = 4
Jachty                                                                             Skipper
 1. Bavaria Cruiser 46 (Kore)                                                    Mariusz Głowacki / +48 602 490 719
 2. Bavaria Cruiser 46 (Io)                                                         Przemek Łebkowski / +48 518 183 280
 3. Bavaria Cruiser 46 (Metis)                                                   Jacek Baraniecki / +48 694 041 065
 4. Bavaria Cruiser 46 (Janus)                                                   Grzegorz Owczarek / +48 502 300 519
 5. Bavaria Cruiser 46 (Ketu)                                                    Rafał Mania / +48 695 289 116
 6. Bavaria Cruiser 46 (Dia)                                                       Ryszard Jaskóła / +48 517 301 577
 7. Bavaria Cruiser 46 (Calisto)                                                 Krzysztof Zaręba +48 501 263 371
 8. Bavaria Cruiser 46 (Ceres)                                                  Rafał Zawisz / +48 604 580 907
 9. Bavaria Cruiser 46 (Elara)                                                    Kamil Kaczmarczyk / +48 608 227 078
 10. Bavaria Cruiser 46 (Milky Way)                                           Bogusław Cymerman / +48 602898 860
 11. Bavaria Cruiser 46 (Albedo)                                                Jan Kayser
 12. Bavaria Cruiser 46 (Mondo)                                                Wojtek Gola
 13. Bavaria Cruiser 46 (Eris)                                                      Kuba Gajewski
 14. Bavaria Cruiser 46 (Mimas)                                                 Michał Będkowski
 15. Bavaria Cruiser 46 (Titan)                                                    Grzegorz Sieja
 16. Bavaria Cruiser 46 (Nabu)                                                    Wojtek Kubacki
WAŻNA INFORMACJE
 • Koszt portów i marin na trasie (cena dla 1 jachtu)

Marina Pirovać     –  w cenie czarteru
Zlarin                     – 420 kn (ok. 59 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda
Rogoznica             – 390 kn (ok. 55 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego
Primosten             – 420 kn (ok. 59 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego

Razem koszt marin i portów na trasie  =  173 euro / jacht

W sobotę i niedzielę będzie zbierana składka na mariny i uroczystą kolację
 • Koszty portów                         173 euro
 • Uroczysta kolacja                   ilość załogantów (bez skipperów) x 37 euro

Lagunatour Cup 202o

13 x Bavaria Cruiser 45 (2014)
 • Wyścig nr.1     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6139/lagunatour-cup-2020-etap-1
 • Wyścig nr.2     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6145/lagunatour-cup-2020-etap-nr2
 • Wyścig nr.3     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6161/lagunatour-cup-2020-etap-nr3
 • Wyścig nr.4     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6163/lagunatour-cup-2020-etap-4
Tabela wyników
Uczestnik Jacht Wyścig 1

punkty (miejsce)

Wyścig 2

punkty (miejsce)

Wyścig 3

punkty (miejsce)

Wyścig 4

punkty (miejsce)

Miejsce
Krzysztof Blitvica 12 (2) 12 (2) 12 (2) 11  (3) I
Marcin Lućina 13 (1) 13 (1) 10 (4) 9 (5) II
Ryszard

Mariusz

Purara

Kasela

11 (3)

10 (4)

8 (6)

11 (3)

11 (3)

13 (1)

13 (1)

10 (4)

III

IV

Radek

Grzegorz

Witek

Kamil

Paweł

Opuh

Grujica

Golić

Pintula

Okljuc

9 (5)

8 (6)

6 (8)

1

7 (7)

1

7 (7)

9 (5)

6 (8)

10 (4)

9 (5)

3 (11)

6 (8)

2 (12)

1

6 (8)

7 (7)

5 (9)

12 (2)

2 (12)

V

VI

VII

VIII

IX

Bogdan

Wojtek

Przemek

Gustac

Lunga

Sikica

1

4 (10)

5 (9)

4 (10)

1

1

5 (9)

8 (6)

7 (7)

8 (6)

4 (10)

1 (13)

X

XI

XII

Rafał / Arek Grega (11) 5 (9) 4 (10) 3 (11) XIII

Lagunatour Cup 2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu,  D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Wizualizacja pierwszego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5153/lagunatour-cup-2019-etap-1

Wizualizacja drugiego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5166/lagunatour-cup-2019-etap-2

Wizualizacja trzeciego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5167/lagunatour-cup-2019-etap-3

Wizualizacja czwartego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5171/lagunatour-cup-2019-etap-4

Wizualizacja piątego etapu 

https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/5173/lagunatour-cup-2019-etap-5

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman     
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

 

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć