Regaty „Lagunatour Cup”

To cykliczne, kończące sezon żeglarski w Chorwacji turystyczne regaty flotowe.
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 12 jednostek.

 • „Lagunatour Cup 2019” zaplanowaliśmy w terminie 05.10 do 12.10
 • Wypływamy z Sukošanu
 • Bavarie Cruiser 46 + Bavarie Cruiser 45
 • Ilość zgłoszonych do dziś załóg : 13

OSTATNIE DOSTĘPNE MIEJSCA

 • Ostatnie dwie wolne koje w cenie 1200 zł/os + kasa jachtowa

FILMY Z REGAT

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

Regulamin  „Lagunatour Cup”

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup 2019”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup 2019” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w Sukošanie (D-Marin Dalmacija).
 2. Termin „Lagunatour Cup 2019” : 05.10.2019 – 12.10.2019
 3. „Lagunatour Cup 2019” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 45 oraz Bavaria Cruiser 46 .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów „Ogólne Warunki Czarteru”
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup 2019” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia (KL,NNW, OC).
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup 2019” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach. Wynik takiego etapu ustalony będzie zgodnie z zapisami  FORMUŁA LAGUNATOUR CUP 2019.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor – Krzysztof Zaręba.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego przez niego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2019”

 1. W „Lagunatour Cup 2019” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 45 oraz Bavaria Cruiser 46.
 2. Wyniki rywalizacji nie podlegają żadnym formułom przeliczeniowym.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, oraz innych elementów wyposażenia jachtu jest dowolny, o ile wyposażenie takie mają wszystkie startujące w regatach jachty.
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolone są „naturalne” sposoby balastowanie, np : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, stawanie na półpokładzie i balastowanie trzymając się rękami want …
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów.
 10. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpiecznemu przeprowadzeniu „Lagunatour Cup 2019”, Komisja Regatowa może odwołać niebezpieczne etapy regat, lub zarządzić przymusowe ograniczenie maksymalnego ożaglowania. W warunkach ekstremalnych (wiatr rzeczywisty powyżej 27 węzłów), Komandor może jednoosobowo odwołać etap regat, bez konsultowania swojej decyzji z Komisją Regatową.
 11. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „72”.
 12. Szczegółowe opisy tras, linii początkowej i końcowej, oraz sygnałów rozpoczęcia, podawany będzie na odprawach.
 13. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 14. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów trasy określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 15. Kapitanowie jachtów przekraczających linię końcową, zobowiązani są powiadomić Komandora i inne startujące jednostki, o ukończeniu etapu.
 16. O przekroczeniu linii mety informujemy sms’em wysłanym w chwili osiągnięcia linii mety, oraz nadając komunikat drogą radiową.
 17. Jachty, które ukończą etap później niż 6 godzin od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 18. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym załogom.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie.
 19. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3  Formuły „Lagunatour Cup 2019”.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup 2019” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        12 pkt.
 •        II   miejsce        11 pkt.
 •        III  miejsce        10 pkt.
 •        IV  miejsce        9 pkt.
 •        V   miejsce        8 pkt.
 •        VI  miejsce        7 pkt.
 •        VII miejsce        6 pkt.
 •        VIII miejsce       5 pkt.
 •        IX miejsce         4 pkt.
 •        X miejsce          3 pkt.
 •        XI miejsce         2 pkt.
 •        XII miejsce        1 pkt

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego etapu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. Komandor nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Regaty „Lagunatour Cup”

To cykliczne, kończące sezon żeglarski w Chorwacji turystyczne regaty flotowe.
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 12 jednostek.

 • „Lagunatour Cup 2019” zaplanowaliśmy w terminie 05.10 do 12.10
 • Wypływamy z Sukošanu
 • Bavarie Cruiser 46 + Bavarie Cruiser 45
 • Ilość zgłoszonych do dziś załóg : 13

OSTATNIE DOSTĘPNE MIEJSCA

 • Ostatnie dwie wolne koje w cenie 1200 zł/os + kasa jachtowa

FILMY Z REGAT

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

Regulamin  „Lagunatour Cup”

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup 2019”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup 2019” są chorwackie wody Adriatyku, ze startem w Sukošanie (D-Marin Dalmacija).
 2. Termin „Lagunatour Cup 2019” : 05.10.2019 – 12.10.2019
 3. „Lagunatour Cup 2019” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 45 oraz Bavaria Cruiser 46 .
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów „Ogólne Warunki Czarteru”
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup 2019” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia (KL,NNW, OC).
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO.
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup 2019” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach. Wynik takiego etapu ustalony będzie zgodnie z zapisami  FORMUŁA LAGUNATOUR CUP 2019.
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor – Krzysztof Zaręba.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego przez niego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2019”

 1. W „Lagunatour Cup 2019” uczestniczą jachty Bavaria Cruiser 45 oraz Bavaria Cruiser 46.
 2. Wyniki rywalizacji nie podlegają żadnym formułom przeliczeniowym.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, oraz innych elementów wyposażenia jachtu jest dowolny, o ile wyposażenie takie mają wszystkie startujące w regatach jachty.
 5. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 6. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 7. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 8. Dozwolone są „naturalne” sposoby balastowanie, np : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, stawanie na półpokładzie i balastowanie trzymając się rękami want …
 9. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów.
 10. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpiecznemu przeprowadzeniu „Lagunatour Cup 2019”, Komisja Regatowa może odwołać niebezpieczne etapy regat, lub zarządzić przymusowe ograniczenie maksymalnego ożaglowania. W warunkach ekstremalnych (wiatr rzeczywisty powyżej 27 węzłów), Komandor może jednoosobowo odwołać etap regat, bez konsultowania swojej decyzji z Komisją Regatową.
 11. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „72”.
 12. Szczegółowe opisy tras, linii początkowej i końcowej, oraz sygnałów rozpoczęcia, podawany będzie na odprawach.
 13. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 14. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów trasy określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 15. Kapitanowie jachtów przekraczających linię końcową, zobowiązani są powiadomić Komandora i inne startujące jednostki, o ukończeniu etapu.
 16. O przekroczeniu linii mety informujemy sms’em wysłanym w chwili osiągnięcia linii mety, oraz nadając komunikat drogą radiową.
 17. Jachty, które ukończą etap później niż 6 godzin od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 18. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym załogom.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie.
 19. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3  Formuły „Lagunatour Cup 2019”.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup 2019” będzie ten jacht, który zgromadzi największą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        12 pkt.
 •        II   miejsce        11 pkt.
 •        III  miejsce        10 pkt.
 •        IV  miejsce        9 pkt.
 •        V   miejsce        8 pkt.
 •        VI  miejsce        7 pkt.
 •        VII miejsce        6 pkt.
 •        VIII miejsce       5 pkt.
 •        IX miejsce         4 pkt.
 •        X miejsce          3 pkt.
 •        XI miejsce         2 pkt.
 •        XII miejsce        1 pkt

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego etapu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. Komandor nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.