LAGUNACZARTER CUP

Kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe

W sezonie 2023 spotykamy się po raz 15 – KRYSZTAŁOWE GODY   !
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 16 jednostek.

Ostatnia aktualizacja : 16.10.2022

LAGUNACZARTER CUP 2023  /  30.09.2023 – 07.10.2023
 • Baza w  Marinie Drage  / Armator  ADVENTURE CHARTER
 • Startujące jachty : 16 x Bavaria Cruiser 46 (2018)
 • Wszystkie jachty zarejestrowane są na 9 osób (8+1)
 • Cena jachtu  :   2 400 euro – (10+3)% = 2 095 euro 
Lista zgłoszonych uczestników
 1. Krzysztof Zaręba
 2. Jan Kayser
 3. Witold Tłuchowski
 4. Rafał Zawisz
 5. Ryszard Jaskòła
 6. Jakub Gajewski
 7. Mariusz Głowacki
 8. Przemek Łebkowski
 9. Rafał Mania
 10. Marcin Kacprzak
 11. Grzegorz Sieja
 12. Marcin Zdebik
 13. Bogusław Cymerman
 14. Wojtek Gola
 15. Wacław Martynowicz

POZOSTAŁ JESZCZE JEDEN JACHT !!!

Opłaty w bazie, w dniu zaokrętowania
 • Transit log                                                           210 euro 
 • Taksa turystyczna                                               1,35 euro/os/dzień
 • Internet 50 GB                                                    30 euro   –  w cenie flotylli
 • Kaucja zwrotna                                                   1 600 euro 
 • Ubezpieczenie kaucji                                         150 euro (zwrotne) + 150 euro (bezzwrotne) / opcja
 • Inne  (opcjonalne) opłaty                                   w prospekcie jachtu
Check in

Przejmowanie jachtów w sobotę, od godz. 17:00. Możliwa jest sytuacja wcześniejszej procedury, zależnie od sytuacji w bazie.

Check out

Powrót do bazy w piątek wieczorem, lub w sobotę rano, w godzinach umożliwiających inspekcję podwodnej części kadłuba. Wyokrętowanie, sobota do godz. 08:30.
Nurem pracuje w piątek o godz.  17:00, oraz w sobotę o godz. 08:00.
Ponadstandardowa inspekcja nurka – dopłata 50 euro.

 

Aplikacja eStela

How it works - eStela

Przebieg regat będzie monitorowany za pomocą obowiązkowej aplikacji eStela.

Instrukcja 

 1. W telefonie należy zainstalować aplikację eStela (iPhone, Android, Windows Phone);
 2. Zalogujcie się, używając hasła , które otrzymacie do soboty;
 3. Telefon powinien być cały czas zasilany w trakcie wyścigu;
 4. Włączcie transmisję przed rozpoczęciem wyścigu;
 5. Wyłączcie transmisję, po zakończeniu wyścigu;

Regulamin Lagunaczarter Cup – PDF

I.     WSTĘP

 1. „Lagunaczarter Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 2. Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunaczarter Cup 2023”
 3. Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 4. Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

II.     Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunaczarter Cup 2023 ” są chorwackie wody Adriatyku. Baza jachtów znajduje się w Marinie Drage.
 2. Termin „Lagunaczarter Cup 2023” : 30.09.2023 – 07.10.2023
 3. „Lagunaczarter Cup 2023” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 46 (2018) / monoflota, z oferty Adventure Charter .
 4. W trakcie regat, decyzje podejmowane są przez Komandora lub osobę przez niego wyznaczoną. Ewentualne istotne sugestie i uwagi dotyczące trwającego etapu, powinny być zgłaszane bezpośrednio do Komandora lub wyznaczonego zastępcy, tylko w „korespondencji prywatnej” / najlepiej telefonicznie.
 5. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 6. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów zawartych w Warunkach Ogólnych Armatora .
 7. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 8. Każdy uczestnik „Lagunaczarter Cup 2023” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia indywidualne (KL,NNW, OC).
 9. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO , z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 10. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie PANTAENIUS, oferowane na naszej stronie.
 11. Jachty zgłoszone do „Lagunaczarter Cup 2023” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach.
 12. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 13. Podsumowanie i ogłoszenie wyników Lagunaczarter Cup 2023 , w trakcie uroczystej kolacji, z udziałem wszystkich startujących załóg.

III.     Przepisy szczegółowe

 1. W „Lagunaczarter Cup 2023” wykorzystana będzie monoflota – jachty Bavaria Cruiser 46 (2018) z Adventure Charter.
 2. Przebieg rywalizacji monitorowany będzie za pomocą aplikacji eStela. Użycie aplikacji jest obowiązkowe.
 3. Starty zaplanowane są na godz. 10:00, z możliwością modyfikacji godziny startu, ze względu na zaistniałe okoliczności, co z odpowiednim wyprzedzeniem będzie komunikowane przez Komandora Regat, wszystkim załogom biorącym udział.
 4. Dotarcie do portu docelowego planowane będzie na godzinę nie późniejszą niż 20:00.
 5. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 6. Sposób użycia bimini, szprycbudy, nie jest objęty żadnymi ograniczeniami
 7. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 8. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 9. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 10. Dozwolone są tylko „naturalne” sposób balastowania, takie jak : załoga na burcie, z nogami na zewnątrz lub inne rozmieszczenie załogi na jachcie, bez wykorzystywania urządzeń o których mowa w p. 8.
 11. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów z flotylli.
 12. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup 2023”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania, zdecydować o skróceniu trasy, lub skorygować godzinę startu.
 13. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 26 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach aplikacji WINDY i w ostrzeżeniach meteo służb chorwackich, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 14. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę, bez względu na powód odwołania wyścigu.
 15. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 16. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 17. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne, charakterystyczne obiekty naturalne, oraz wirtualne punkty i linie wygenerowane w aplikacji eStela.
 18. Definicja boi wirtualnej: okrąg wypełniony czerwonym kolorem. Kontakt z czerwonym obszarem (np. jak na rysunku) oznacza, że jacht zobowiązany jest do wykonania karnego obrotu o 720 stopni, zgodnie z zapisami regulaminu.  
 19. W przypadku zgłoszenia awarii technicznej, która opóźniła dopłynięcie jachtu na linię startu, Komandor może podjąć decyzję o skróceniu czasu wyłączenia silnika dla tego jachtu (jachtów) – maksymalnie do 2 minut do czasu rozpoczęcia startu.
 20. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 21. Sytuacja gdy jacht utknie na mieliźnie lub wpłynie na skały, traktowana jest jako sytuacja niebezpieczna. Skutkuje to przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.
 22. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 18
 23. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety: na podstawie aplikacji eStela. W przypadku awarii aplikacji: SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 24. Jachty, które ukończą etap później niż 3 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 25. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. O ile warunki pozwolą, zebrania Komisji Regatowej zaplanowane są na 20:00.
 26. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji, najpóźniej 5 minut po sygnale startowym.
 27. Załoga oprotestowana za falstart, sama decyduje o kontynuowaniu biegu lub ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu). Dokładna analiza sytuacji spornej w aplikacji eStela, możliwa jest dopiero po zakończeniu wyścigu.
 28. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. III.  ust. 5. Regulaminu Regat. Brak zgłoszenia uruchomienia silnika jest podstawą do zgłoszenia protestu.
 29. W związku z p.28 , prawy hals ma zawsze pierwszeństwo przed lewym, nawet w sytuacji, kiedy został uruchomiony na nim silnik. Wynika to z sytuacji domyślnej / silnik pracuje na biegu jałowym, w celu ładowania akumulatorów.
 30. Jachty zdyskwalifikowane, lub nie biorące udziału w wyścigu zobowiązane są do oznaczenia swojego statusu w widoczny sposób. W „normalnych” warunkach pogodowych – zrolowanie żagla przedniego.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunaczarter Cup 2023” będzie ten jacht, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        1 pkt.
 •        II   miejsce        2 pkt.
 •        III  miejsce        3 pkt.
 •        IV  miejsce        4 pkt.
 •        V   miejsce        5 pkt.
 •        VI  miejsce        6 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       8 pkt.
 •        IX miejsce         9 pkt.
 •        X miejsce          10 pkt.
 •        XI miejsce         11 pkt.
 •        XII miejsce        12 pkt.
 •        XIII miejsce       13 pkt.
 •       XIV miejsce        14 pkt.
 •       XV miejsca         15 pkt.
 •       XVI miejsce        16 pkt

* W przypadku rozegrania  minimum 5 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Protesty,  Komisja Regatowa i zasady rozstrzygania

1. Skład Komisji Regatowej

 • Komandor :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
 • Komisja Regatowa: kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2023”
 • W odprawach bierze udział tylko Komisja Regatowa: kapitanowie jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2023”.

2.  Zasady pracy Komisji Regatowej

 • Komandor czuwa nad przestrzeganiem REGULAMINU REGAT, sam nie biorąc udziału w głosowaniu zgłoszonych protestów.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, protest zostaje oddalony.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obrotu o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim).  Kara dwóch obrotów musi być wykonana bezpośrednio po zaistniałym incydencie, po możliwie jak najszybszym uwolnieniu się od innych jachtów. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Wspomnienie z poprzednich lat

Lagunaczarter Cup 2022

 WYNIKI

Skipper Punkty Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5 Bieg 6 Najgorszy wynik SUMA
1. Kuba Gajewski Rava 78 6 16 9 15 16 16 6 72
2. Jan Kayser Grego 82 14 14 14 16 13 11 11 71
3. Ryszard Jaskóła Purara 79 12 15 11 14 14 13 11 68
4. Mariusz Głowacki Kasela 75 16 13 15 12 9 10 9 66
5. Rafał Mania Piškera 64 4 12 16 13 10 9 4 60
6. Marcin Zdebik Sestrica 62 15 5 4 11 12 15 4 58
7. Rafał Zawisz Lunga 51 1 11 13 10 8 8 1 50
8. Mieczysław Wołoszyn Škanj 50 7 8 5 5 11 14 5 45
9. Jacek Gniłka Figaro 46 1 10 6 9 15 5 1 45
10. Grzegorz Sieja Arta 44 13 1 12 4 7 7 1 43
11. Wacław Martynowicz Oključ 40 5 9 7 1 6 12 1 39
12. Paweł Kopeć Volić 32 11 1 8 7 4 1 1 31
13. Witold Tłuchowski Golić 29 1 7 10 3 5 3 1 28
14. Wojtek Gola Škuj 28 9 6 1 8 2 2 1 27
15. Kamil Kaczmarczyk Lavsa 25 10 4 2 2 1 6 1 24
16. Bogusław Cymerman Gustac 27 8 3 3 6 3 4 3 24

Lagunatour Cup 2021

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Krzysztof  – 14 + 12 +15+ 15 + 13 = 57
 2. Jan  –  11 + 15 + 15 + 13 + 12 = 55
 3. Kuba – 12 + 14 + 14 + 11 + 14 = 54
 4. Ryszard – 13 + 13 + 12 + 13 + 7 = 51
 5. Grzegorz O.-  10 +10 + 6 + 11 + 12 = 43
 6. Rafał M. –  5 + 9 + 14 + 10 .+ 5 = 38
 7. Wojtek G. –  9 + 7 + 7 +5 + 11 = 34
 8. Mariusz – 15 + 6 + 4 + 8 + 3 = 33
 9. Kamil –  6 + 8 + 10 +9 + 0 = 33
 10. Grzegorz S. –  4 + 11 + 9 + 3 + 10 = 30
 11. Rafał Z. – 1 + 4 + 8 + 7 + 6 = 25
 12. Wojtek K. – 8 + 5 + 3 + 1 + 8 = 24
 13. Jacek – 3 + 3 + 1 + 4 + 9 = 19
 14. Bogdan – 7 + 0 + 5 + 2 + 4 = 18
 15. Przemek – 0 +2 + 2 + 6 + 2 = 12
 16. Michał –  2 + 1 + 1 + 0 + 0 = 4
Jachty                                                                             Skipper
 1. Bavaria Cruiser 46 (Kore)                                                    Mariusz Głowacki
 2. Bavaria Cruiser 46 (Io)                                                         Przemek Łebkowski
 3. Bavaria Cruiser 46 (Metis)                                                   Jacek Baraniecki
 4. Bavaria Cruiser 46 (Janus)                                                   Grzegorz Owczarek
 5. Bavaria Cruiser 46 (Ketu)                                                    Rafał Mania
 6. Bavaria Cruiser 46 (Dia)                                                       Ryszard Jaskóła
 7. Bavaria Cruiser 46 (Calisto)                                                 Krzysztof Zaręba +48 501 263 371
 8. Bavaria Cruiser 46 (Ceres)                                                  Rafał Zawisz
 9. Bavaria Cruiser 46 (Elara)                                                    Kamil Kaczmarczyk
 10. Bavaria Cruiser 46 (Milky Way)                                           Bogusław Cymerman
 11. Bavaria Cruiser 46 (Albedo)                                                Jan Kayser
 12. Bavaria Cruiser 46 (Mondo)                                                Wojtek Gola
 13. Bavaria Cruiser 46 (Eris)                                                      Kuba Gajewski
 14. Bavaria Cruiser 46 (Mimas)                                                 Michał Będkowski
 15. Bavaria Cruiser 46 (Titan)                                                    Grzegorz Sieja
 16. Bavaria Cruiser 46 (Nabu)                                                    Wojtek Kubacki
WAŻNA INFORMACJE
 • Koszt portów i marin na trasie (cena dla 1 jachtu)

Marina Pirovać     –  w cenie czarteru
Zlarin                     – 420 kn (ok. 59 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda
Rogoznica             – 390 kn (ok. 55 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego
Primosten             – 420 kn (ok. 59 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego

Razem koszt marin i portów na trasie  =  173 euro / jacht

W sobotę i niedzielę będzie zbierana składka na mariny i uroczystą kolację
 • Koszty portów                         173 euro
 • Uroczysta kolacja                   ilość załogantów (bez skipperów) x 37 euro

Lagunatour Cup 202o

13 x Bavaria Cruiser 45 (2014)
 • Wyścig nr.1     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6139/lagunatour-cup-2020-etap-1
 • Wyścig nr.2     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6145/lagunatour-cup-2020-etap-nr2
 • Wyścig nr.3     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6161/lagunatour-cup-2020-etap-nr3
 • Wyścig nr.4     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6163/lagunatour-cup-2020-etap-4
Tabela wyników
Uczestnik Jacht Wyścig 1

punkty (miejsce)

Wyścig 2

punkty (miejsce)

Wyścig 3

punkty (miejsce)

Wyścig 4

punkty (miejsce)

Miejsce
Krzysztof Blitvica 12 (2) 12 (2) 12 (2) 11  (3) I
Marcin Lućina 13 (1) 13 (1) 10 (4) 9 (5) II
Ryszard

Mariusz

Purara

Kasela

11 (3)

10 (4)

8 (6)

11 (3)

11 (3)

13 (1)

13 (1)

10 (4)

III

IV

Radek

Grzegorz

Witek

Kamil

Paweł

Opuh

Grujica

Golić

Pintula

Okljuc

9 (5)

8 (6)

6 (8)

1

7 (7)

1

7 (7)

9 (5)

6 (8)

10 (4)

9 (5)

3 (11)

6 (8)

2 (12)

1

6 (8)

7 (7)

5 (9)

12 (2)

2 (12)

V

VI

VII

VIII

IX

Bogdan

Wojtek

Przemek

Gustac

Lunga

Sikica

1

4 (10)

5 (9)

4 (10)

1

1

5 (9)

8 (6)

7 (7)

8 (6)

4 (10)

1 (13)

X

XI

XII

Rafał / Arek Grega (11) 5 (9) 4 (10) 3 (11) XIII

Lagunatour Cup 2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu,  D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman     
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

 

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć

LAGUNACZARTER CUP

Kończące sezon żeglarski w Chorwacji, turystyczne regaty flotowe

W sezonie 2023 spotykamy się po raz 15 – KRYSZTAŁOWE GODY   !
Pierwsza skromna edycja w 2008 roku, to udział zaledwie 4 jachtów. Z każdym rokiem ilość zgłoszonych załóg była coraz większa.
Ostatecznie, z uwagi na kameralny charakter imprezy, postanowiliśmy ograniczyć ilość startujących jachtów do 16 jednostek.

Ostatnia aktualizacja : 16.10.2022

LAGUNACZARTER CUP 2023  /  30.09.2023 – 07.10.2023
 • Baza w  Marinie Drage  / Armator  ADVENTURE CHARTER
 • Startujące jachty : 16 x Bavaria Cruiser 46 (2018)
 • Wszystkie jachty zarejestrowane są na 9 osób (8+1)
 • Cena jachtu  :   2 400 euro – (10+3)% = 2 095 euro 
Lista zgłoszonych uczestników
 1. Krzysztof Zaręba
 2. Jan Kayser
 3. Witold Tłuchowski
 4. Rafał Zawisz
 5. Ryszard Jaskòła
 6. Jakub Gajewski
 7. Mariusz Głowacki
 8. Przemek Łebkowski
 9. Rafał Mania
 10. Marcin Kacprzak
 11. Grzegorz Sieja
 12. Marcin Zdebik
 13. Bogusław Cymerman
 14. Wojtek Gola
 15. Wacław Martynowicz

POZOSTAŁ JESZCZE JEDEN JACHT !!!

Opłaty w bazie, w dniu zaokrętowania
 • Transit log                                                           210 euro 
 • Taksa turystyczna                                               1,35 euro/os/dzień
 • Internet 50 GB                                                    30 euro   –  w cenie flotylli
 • Kaucja zwrotna                                                   1 600 euro 
 • Ubezpieczenie kaucji                                         150 euro (zwrotne) + 150 euro (bezzwrotne) / opcja
 • Inne  (opcjonalne) opłaty                                   w prospekcie jachtu
Check in

Przejmowanie jachtów w sobotę, od godz. 17:00. Możliwa jest sytuacja wcześniejszej procedury, zależnie od sytuacji w bazie.

Check out

Powrót do bazy w piątek wieczorem, lub w sobotę rano, w godzinach umożliwiających inspekcję podwodnej części kadłuba. Wyokrętowanie, sobota do godz. 08:30.
Nurem pracuje w piątek o godz.  17:00, oraz w sobotę o godz. 08:00.
Ponadstandardowa inspekcja nurka – dopłata 50 euro.

 

Aplikacja eStela

How it works - eStela

Przebieg regat będzie monitorowany za pomocą obowiązkowej aplikacji eStela.

Instrukcja 

 1. W telefonie należy zainstalować aplikację eStela (iPhone, Android, Windows Phone);
 2. Zalogujcie się, używając hasła , które otrzymacie do soboty;
 3. Telefon powinien być cały czas zasilany w trakcie wyścigu;
 4. Włączcie transmisję przed rozpoczęciem wyścigu;
 5. Wyłączcie transmisję, po zakończeniu wyścigu;

Regulamin Lagunaczarter Cup – PDF

I.     WSTĘP

 1. „Lagunaczarter Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „flotylla”
 2. Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunaczarter Cup 2023”
 3. Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie zwycięzca regat.
 4. Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

II.     Przepisy podstawowe

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunaczarter Cup 2023 ” są chorwackie wody Adriatyku. Baza jachtów znajduje się w Marinie Drage.
 2. Termin „Lagunaczarter Cup 2023” : 30.09.2023 – 07.10.2023
 3. „Lagunaczarter Cup 2023” przeprowadzony zostanie na jachtach Bavaria Cruiser 46 (2018) / monoflota, z oferty Adventure Charter .
 4. W trakcie regat, decyzje podejmowane są przez Komandora lub osobę przez niego wyznaczoną. Ewentualne istotne sugestie i uwagi dotyczące trwającego etapu, powinny być zgłaszane bezpośrednio do Komandora lub wyznaczonego zastępcy, tylko w „korespondencji prywatnej” / najlepiej telefonicznie.
 5. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 6. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów zawartych w Warunkach Ogólnych Armatora .
 7. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 8. Każdy uczestnik „Lagunaczarter Cup 2023” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenia indywidualne (KL,NNW, OC).
 9. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO , z udziałem własnym do wysokości kaucji.
 10. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora, lub zawrzeć inne ubezpieczenie , np. ubezpieczenie PANTAENIUS, oferowane na naszej stronie.
 11. Jachty zgłoszone do „Lagunaczarter Cup 2023” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach.
 12. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowane będą przez Komisję Regatową.
 13. Podsumowanie i ogłoszenie wyników Lagunaczarter Cup 2023 , w trakcie uroczystej kolacji, z udziałem wszystkich startujących załóg.

III.     Przepisy szczegółowe

 1. W „Lagunaczarter Cup 2023” wykorzystana będzie monoflota – jachty Bavaria Cruiser 46 (2018) z Adventure Charter.
 2. Przebieg rywalizacji monitorowany będzie za pomocą aplikacji eStela. Użycie aplikacji jest obowiązkowe.
 3. Starty zaplanowane są na godz. 10:00, z możliwością modyfikacji godziny startu, ze względu na zaistniałe okoliczności, co z odpowiednim wyprzedzeniem będzie komunikowane przez Komandora Regat, wszystkim załogom biorącym udział.
 4. Dotarcie do portu docelowego planowane będzie na godzinę nie późniejszą niż 20:00.
 5. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami, jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 6. Sposób użycia bimini, szprycbudy, nie jest objęty żadnymi ograniczeniami
 7. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, popychanie jachtu, oraz wszelkie działania o podobnym charakterze.
 8. Dozwolone są „szarpnięcia” żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „szarpnięcia” wielokrotne (ciągłe), wykraczające poza ideę ograniczenia opisanego w p.5
 9. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt: trapezy, deski balastowe itd.
 10. Dozwolone są tylko „naturalne” sposób balastowania, takie jak : załoga na burcie, z nogami na zewnątrz lub inne rozmieszczenie załogi na jachcie, bez wykorzystywania urządzeń o których mowa w p. 8.
 11. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń znajdujących się na wyposażeniu wszystkich jachtów z flotylli.
 12. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpieczeństwu „Lagunatour Cup 2023”, Komandor może jednoosobowo odwołać niebezpieczne etapy regat, zarządzić przymusowe ograniczenie ożaglowania, zdecydować o skróceniu trasy, lub skorygować godzinę startu.
 13. W sytuacji, gdy siła wiatru rzeczywistego w trakcie rozgrywania wyścigu,  przekroczy 26 węzłów, lub taka siła wiatru zapowiadana jest w prognozach aplikacji WINDY i w ostrzeżeniach meteo służb chorwackich, Komandor może jednoosobowo podjąć decyzję o przerwaniu lub odwołaniu wyścigu.
 14. Wyniki odwołanego etapu nie będą brane pod uwagę, bez względu na powód odwołania wyścigu.
 15. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału „13”, kanałem rezerwowym będzie kanał nr „72”. W przypadku trudności z połączeniem – łączność telefoniczna lub komunikatory internetowe.
 16. Szczegółowe opisy tras, linii startu i mety, sygnałów oraz inne szczegóły, podawane będą na odprawach.
 17. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne, charakterystyczne obiekty naturalne, oraz wirtualne punkty i linie wygenerowane w aplikacji eStela.
 18. Definicja boi wirtualnej: okrąg wypełniony czerwonym kolorem. Kontakt z czerwonym obszarem (np. jak na rysunku) oznacza, że jacht zobowiązany jest do wykonania karnego obrotu o 720 stopni, zgodnie z zapisami regulaminu.  
 19. W przypadku zgłoszenia awarii technicznej, która opóźniła dopłynięcie jachtu na linię startu, Komandor może podjąć decyzję o skróceniu czasu wyłączenia silnika dla tego jachtu (jachtów) – maksymalnie do 2 minut do czasu rozpoczęcia startu.
 20. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 21. Sytuacja gdy jacht utknie na mieliźnie lub wpłynie na skały, traktowana jest jako sytuacja niebezpieczna. Skutkuje to przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.
 22. O przekroczeniu linii mety informujemy nadając komunikat drogą radiową, następnie postępujemy zgodnie z zapisami p. 18
 23. Udokumentowanie osiągnięcia linii mety: na podstawie aplikacji eStela. W przypadku awarii aplikacji: SMS do Komandora + zdjęcie ekranu plotera z widoczną pozycją jachtu i godziną, zgodną z wysłanym sms’em.
 24. Jachty, które ukończą etap później niż 3 godziny od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 25. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. O ile warunki pozwolą, zebrania Komisji Regatowej zaplanowane są na 20:00.
 26. Protesty dotyczące falstartu muszą być zgłaszane Komandorowi bezpośrednio po wystąpieniu spornej sytuacji, najpóźniej 5 minut po sygnale startowym.
 27. Załoga oprotestowana za falstart, sama decyduje o kontynuowaniu biegu lub ponownym starcie (powtórne przecięcie linii startu). Dokładna analiza sytuacji spornej w aplikacji eStela, możliwa jest dopiero po zakończeniu wyścigu.
 28. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. III.  ust. 5. Regulaminu Regat. Brak zgłoszenia uruchomienia silnika jest podstawą do zgłoszenia protestu.
 29. W związku z p.28 , prawy hals ma zawsze pierwszeństwo przed lewym, nawet w sytuacji, kiedy został uruchomiony na nim silnik. Wynika to z sytuacji domyślnej / silnik pracuje na biegu jałowym, w celu ładowania akumulatorów.
 30. Jachty zdyskwalifikowane, lub nie biorące udziału w wyścigu zobowiązane są do oznaczenia swojego statusu w widoczny sposób. W „normalnych” warunkach pogodowych – zrolowanie żagla przedniego.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunaczarter Cup 2023” będzie ten jacht, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        1 pkt.
 •        II   miejsce        2 pkt.
 •        III  miejsce        3 pkt.
 •        IV  miejsce        4 pkt.
 •        V   miejsce        5 pkt.
 •        VI  miejsce        6 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       8 pkt.
 •        IX miejsce         9 pkt.
 •        X miejsce          10 pkt.
 •        XI miejsce         11 pkt.
 •        XII miejsce        12 pkt.
 •        XIII miejsce       13 pkt.
 •       XIV miejsce        14 pkt.
 •       XV miejsca         15 pkt.
 •       XVI miejsce        16 pkt

* W przypadku rozegrania  minimum 5 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego wyścigu, nawet jeśli dla jednego z rozpatrywanych jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Protesty,  Komisja Regatowa i zasady rozstrzygania

1. Skład Komisji Regatowej

 • Komandor :  Krzysztof Zaręba, tel. +48 501 263 371
 • Komisja Regatowa: kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2023”
 • W odprawach bierze udział tylko Komisja Regatowa: kapitanowie jachtów biorących udział w „Lagunaczarter Cup 2023”.

2.  Zasady pracy Komisji Regatowej

 • Komandor czuwa nad przestrzeganiem REGULAMINU REGAT, sam nie biorąc udziału w głosowaniu zgłoszonych protestów.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W przypadku, gdy wynik głosowania będzie nierozstrzygnięty, protest zostaje oddalony.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obrotu o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę, wykonywane bezpośrednio jeden po drugim).  Kara dwóch obrotów musi być wykonana bezpośrednio po zaistniałym incydencie, po możliwie jak najszybszym uwolnieniu się od innych jachtów. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało usprawiedliwione przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Wspomnienie z poprzednich lat

Lagunaczarter Cup 2022

 WYNIKI

Skipper Punkty Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5 Bieg 6 Najgorszy wynik SUMA
1. Kuba Gajewski Rava 78 6 16 9 15 16 16 6 72
2. Jan Kayser Grego 82 14 14 14 16 13 11 11 71
3. Ryszard Jaskóła Purara 79 12 15 11 14 14 13 11 68
4. Mariusz Głowacki Kasela 75 16 13 15 12 9 10 9 66
5. Rafał Mania Piškera 64 4 12 16 13 10 9 4 60
6. Marcin Zdebik Sestrica 62 15 5 4 11 12 15 4 58
7. Rafał Zawisz Lunga 51 1 11 13 10 8 8 1 50
8. Mieczysław Wołoszyn Škanj 50 7 8 5 5 11 14 5 45
9. Jacek Gniłka Figaro 46 1 10 6 9 15 5 1 45
10. Grzegorz Sieja Arta 44 13 1 12 4 7 7 1 43
11. Wacław Martynowicz Oključ 40 5 9 7 1 6 12 1 39
12. Paweł Kopeć Volić 32 11 1 8 7 4 1 1 31
13. Witold Tłuchowski Golić 29 1 7 10 3 5 3 1 28
14. Wojtek Gola Škuj 28 9 6 1 8 2 2 1 27
15. Kamil Kaczmarczyk Lavsa 25 10 4 2 2 1 6 1 24
16. Bogusław Cymerman Gustac 27 8 3 3 6 3 4 3 24

Lagunatour Cup 2021

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Krzysztof  – 14 + 12 +15+ 15 + 13 = 57
 2. Jan  –  11 + 15 + 15 + 13 + 12 = 55
 3. Kuba – 12 + 14 + 14 + 11 + 14 = 54
 4. Ryszard – 13 + 13 + 12 + 13 + 7 = 51
 5. Grzegorz O.-  10 +10 + 6 + 11 + 12 = 43
 6. Rafał M. –  5 + 9 + 14 + 10 .+ 5 = 38
 7. Wojtek G. –  9 + 7 + 7 +5 + 11 = 34
 8. Mariusz – 15 + 6 + 4 + 8 + 3 = 33
 9. Kamil –  6 + 8 + 10 +9 + 0 = 33
 10. Grzegorz S. –  4 + 11 + 9 + 3 + 10 = 30
 11. Rafał Z. – 1 + 4 + 8 + 7 + 6 = 25
 12. Wojtek K. – 8 + 5 + 3 + 1 + 8 = 24
 13. Jacek – 3 + 3 + 1 + 4 + 9 = 19
 14. Bogdan – 7 + 0 + 5 + 2 + 4 = 18
 15. Przemek – 0 +2 + 2 + 6 + 2 = 12
 16. Michał –  2 + 1 + 1 + 0 + 0 = 4
Jachty                                                                             Skipper
 1. Bavaria Cruiser 46 (Kore)                                                    Mariusz Głowacki
 2. Bavaria Cruiser 46 (Io)                                                         Przemek Łebkowski
 3. Bavaria Cruiser 46 (Metis)                                                   Jacek Baraniecki
 4. Bavaria Cruiser 46 (Janus)                                                   Grzegorz Owczarek
 5. Bavaria Cruiser 46 (Ketu)                                                    Rafał Mania
 6. Bavaria Cruiser 46 (Dia)                                                       Ryszard Jaskóła
 7. Bavaria Cruiser 46 (Calisto)                                                 Krzysztof Zaręba +48 501 263 371
 8. Bavaria Cruiser 46 (Ceres)                                                  Rafał Zawisz
 9. Bavaria Cruiser 46 (Elara)                                                    Kamil Kaczmarczyk
 10. Bavaria Cruiser 46 (Milky Way)                                           Bogusław Cymerman
 11. Bavaria Cruiser 46 (Albedo)                                                Jan Kayser
 12. Bavaria Cruiser 46 (Mondo)                                                Wojtek Gola
 13. Bavaria Cruiser 46 (Eris)                                                      Kuba Gajewski
 14. Bavaria Cruiser 46 (Mimas)                                                 Michał Będkowski
 15. Bavaria Cruiser 46 (Titan)                                                    Grzegorz Sieja
 16. Bavaria Cruiser 46 (Nabu)                                                    Wojtek Kubacki
WAŻNA INFORMACJE
 • Koszt portów i marin na trasie (cena dla 1 jachtu)

Marina Pirovać     –  w cenie czarteru
Zlarin                     – 420 kn (ok. 59 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda
Rogoznica             – 390 kn (ok. 55 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego
Primosten             – 420 kn (ok. 59 euro)   – w tym śmieci, prąd i woda + dostęp do węzła sanitarnego

Razem koszt marin i portów na trasie  =  173 euro / jacht

W sobotę i niedzielę będzie zbierana składka na mariny i uroczystą kolację
 • Koszty portów                         173 euro
 • Uroczysta kolacja                   ilość załogantów (bez skipperów) x 37 euro

Lagunatour Cup 202o

13 x Bavaria Cruiser 45 (2014)
 • Wyścig nr.1     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6139/lagunatour-cup-2020-etap-1
 • Wyścig nr.2     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6145/lagunatour-cup-2020-etap-nr2
 • Wyścig nr.3     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6161/lagunatour-cup-2020-etap-nr3
 • Wyścig nr.4     https://www.estela.co/pl/mechanizm-sledzenia/6163/lagunatour-cup-2020-etap-4
Tabela wyników
Uczestnik Jacht Wyścig 1

punkty (miejsce)

Wyścig 2

punkty (miejsce)

Wyścig 3

punkty (miejsce)

Wyścig 4

punkty (miejsce)

Miejsce
Krzysztof Blitvica 12 (2) 12 (2) 12 (2) 11  (3) I
Marcin Lućina 13 (1) 13 (1) 10 (4) 9 (5) II
Ryszard

Mariusz

Purara

Kasela

11 (3)

10 (4)

8 (6)

11 (3)

11 (3)

13 (1)

13 (1)

10 (4)

III

IV

Radek

Grzegorz

Witek

Kamil

Paweł

Opuh

Grujica

Golić

Pintula

Okljuc

9 (5)

8 (6)

6 (8)

1

7 (7)

1

7 (7)

9 (5)

6 (8)

10 (4)

9 (5)

3 (11)

6 (8)

2 (12)

1

6 (8)

7 (7)

5 (9)

12 (2)

2 (12)

V

VI

VII

VIII

IX

Bogdan

Wojtek

Przemek

Gustac

Lunga

Sikica

1

4 (10)

5 (9)

4 (10)

1

1

5 (9)

8 (6)

7 (7)

8 (6)

4 (10)

1 (13)

X

XI

XII

Rafał / Arek Grega (11) 5 (9) 4 (10) 3 (11) XIII

Lagunatour Cup 2019

 • Startowaliśmy z Sukošanu,  D-Marin Dalmacija
 • Jachty : Bavarie Cruiser 46
 • Ilość zgłoszonych załóg : 12

Klasyfikacja „Lagunatour Cup 2019” – pierwsza siódemka

 1. Bogusław Cymerman     
 2. Krzysztof Zaręba
 3. Witold Tłuchowski
 4. Ryszard Jaskóła
 5. Artur Palimonka
 6. Paweł Kopeć
 7. Mariusz Głowacki

FILMY Z REGAT

 

Lagunatour Cup 2018 – galeria zdjęć